(a Nagyfigyelmeztetés alatt) Várjátok most dicsőséges egyesülésünket. Egyszerűen az igazságra akarlak vezetni benneteket és annak fontosságára, hogy szeressétek felebarátaitokat.Nektek, Követőim, el kell mondanotok nekik, hogy Én, Jézus Krisztus, az Emberfia, a Messiás, hamarosan jönni fogok. éppen ti vagytok az a nemzedék, akikért ebben az időben eljövök. Ezért kell nektek, Követőimnek, kitartanotok. Elvárom azt is tőletek, Követőim, hogy ne álljatok meg addig, amíg a lehető legtöbb ember egyesülni fog Isten Szemében.

Amikor Atyám előtt a fájdalomtól sírva földre borultam, az a jövőbeli lelkek elvesztéséért volt, akik a kereszten hozott Áldozatom ellenére is a Pokol tűzében égnének.

Megaláztatásom Poncius Pilátus keze által nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra, hanem azért, mert tudtam, hogy ugyanezek a lelkek elvesznének Számomra. És így a szomorúság könnyeit sírtam, amint azt figyeltem, ahogy a Sátán megtévesztette őket, egy olyan gonosz erő, melyet nem láthattak, de aki létezésük minden szálát megfertőzte.

Mert azokért a lelkekért is sírok, akik megvetést szórnak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység állapotában. Büszkeségük, arroganciájuk bűne miatt, a tudás és az alázat hiánya miatt sértegetik Szavamat.

Aztán megpróbálják megakadályozni azoknak a szívét, akiket szeretnék elérni, abban, hogy elfogadják Szent Szavamat.

Értük is sírok, Oly sok lélek fog elveszni, akiket azok tevékenységei fosztanak meg Szavamtól, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.

Azok, akik megalázzák a neked adott Szavamat leányom, csontig érő kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

Az utolsó szeget szenvedő Lelkemen keresztül verték be, miközben Én még egyszer megpróbálom megmenteni az emberiséget a pusztulástól.

Imádkozzatok,Gyermekeim, legyetek óvatosak azokkal szemben, akik hevesen támadják Szavamat, melyet ezeken az Üzeneteken keresztül adok.Attól való félelmükben, hogy kigúnyolják őket, még felszentelt szolgáim sem lesznek többé hajlandók az Igazságot kinyilvánítani.

Ki hatalmazott fel benneteket arra, hogy az Apostolaimnak adott Szavamat félremagyarázzátok? Miért ferdítitek el azokat, és miért nem hiszitek el azt, amit mondok? Például miért is mondanék ellent Önmagamnak, különösen most, ebben a Küldetésben?

Ami Isten prófétáinak adatik, az az Igazság.

Én nem fogok soha a Saját Hangommal versenyezni, mert biztosítanom kell azt, hogy az Igazság adassék nektek.

Mit kellene még tennem, hogy hallásra bírjalak benneteket? Mit kellene még tennem, hogy megállítsam szédelgéseteket és az izgalmak más formáinak a keresését? Miért nem akartok megbízni Bennem?

Most szintén az Igazságot mondom, amikor Végső Szavamat hozom el nektek ebben az időben, mert a Nagy Nap fel fog virradni, és hamarosan a "vég nélküli világ" el fog kezdődni.

Amikor beszélek, azt szeretném, ha meghallgatnátok. Nyilvános Üzeneteim, csak az Igazság Könyvében található meg. Az Ige az Enyém.  Senki sem állíthat meg Engem, mert Hatalmam Mindenható.Egyetlen lélek sem zárható ki ebből a küldetésből, melynek célja az emberiség megmentése. Én azért jövök, hogy üdvösséget hozzak mindenkinek.

Ez azért van, mert szeretem őket. Én mindig is szeretni fogom a bűnösöket. A bűneik undorítanak Engem, de Én mindig arra fogok várni, hogy megöleljem őket.

Ez a Küldetés a megbocsátásról szól. Ez az egész azért van, hogy megmentse a lelketeket. Hiányoztok Nekem. Semmi sem választhat el Tőlem benneteket, ha bocsánatomat kéritek.

Én nem fogok állni és nézni, miközben ti tönkreteszitek az életeteket, ami a tietek lehetne egy egész örökkévalóságon át. Én fenn foglak tartani benneteket egészen addig az időpontig, amikor meg kell hoznotok a végső döntést.

Nem fogom egykönnyen elengedni a lelketeket. Kegyetlen halált haltam, hogy megmentselek titeket.


a legerősebb Isteni Beavatkozásnak, Én Isten Vagyok, egy rettentő nagy erő. Én Mindenható Vagyok.Ő soha nem fog kényszeríteni benneteket arra, hogy bármit is tegyetek, mivel szabad akaratot adott nektek. A lelkekért folytatott csata akkor fog véget érni, amikor az ember szabad akarata eggyé válik Isten Akaratával;