csakis az ima, mindenkinek tudnia kell, hogy Én egy imacsoportokból álló hadsereget szeretnék létrehozni világszerte. Atyám keze nemsokára, a Nagyfigyelmeztetés után le fog csapni ezekre a gonosz lelkekre, ha továbbra is visszautasítják Irgalmasságomat.  Imádkozzatok és járuljatok a szentségekhez. Imádkozzatok értük, hogy megtérjenek, mert a megtérésük nélkül gonosz tetteikkel sok szomorúságot és szorongást fognak okozni.Én védelmemmel borítom be valamennyi gyermekemet, hogy továbbra is megőrizzék a nyugalmukat, maradjanak békében, és legyenek erősek a nagy megpróbáltatások ezen idején. Isten nem azért küldte Prófétáit, hogy félelmet keltsen gyermekeiben. Ő azért küldte őket, hogy figyelmeztesse gyermekeit azokra a veszélyekre, amelyek mély szakadékot hoznak létre az ember és Isten között. Isten mindig az Ő Prófétái által lépett közbe, és Prófétái segítségével tudta oktatni gyermekeit az Úr útjaira. Isten prófétái nélkül az ember nem kapta volna meg az Igazságot. Amit Isten az írott Ige által ad az embereinek, azt senki se szedje darabokra.  Ha egy ember veszi Isten Igéjét, és azt szándékosan félremagyarázza, csakhogy másokat bántson vele, súlyos bűnt követ el. János Evangélistának a Szentlélek Ereje által adatott Jelenések Könyvét Keresztény Egyházaim figyelmen kívül hagyták. Erről csak ritkán tárgyaltak, és Egyházamban sokan azzal utasították azt el, hogy lényegtelen.  Vagy elfogadjátok az Igazságot, mely a Jelenések Könyvében adatott számotokra, és felkészültök, vagy pedig figyelmen kívül hagyjátok az Igét és azon Ígéretemet, hogy újra eljövök. Én csupán azért figyelmeztetlek benneteket, mert szeretlek titeket. Ha ezt nem Szeretetből tenném, már rég a pusztába vetettem volna az emberiséget, annyira hálátlan a lelke.

Tudnotok kell, hogy a Szentlélek Ereje által megérintett emberek jó cselekedetei, megsemmisítik a Sátán befolyását a világban.

Emelkedjetek fel mindnyájan, akik elfogadtátok a Jelenések Könyvében foglalt Igazságot, és imádkozzatok Isten minden gyermekének a megmentéséért.  Jaj azoknak, akik a Szentlélek Ajándéka ellen támadnak, mely minden dolog éltető ereje és amely Tőlem származik. Jöjjetek – kérjetek Engem, hogy világosítsalak meg benneteket. Engedjétek, hogy a Szentlélek tüze árassza el a lelketeket. Amikor teljes bizalommal és alázattal jöttök Hozzám, Én el foglak tölteni benneteket Jelenlétemmel, és ha elismertek Engem, megadom nektek azt az életet, amely után sóvárogtok. Csak ekkor fog béke uralkodni a szívetekben.