Én vagyok az, Jézus Krisztus, az egész emberiség Megváltója, aki ebben az időben, világszerte szólok gyermekeimhez. Ez az az idő, amely majd a Nagyfigyelmeztetés után fog valamikor következni. Azok a szent lelkek bántanak meg (Engem) a legjobban, akik félelemből és óvatosságból az elsők között sértegetnek Engem üzeneteim miatt. a Nagyfigyelmeztetés alatt lelkek millióit is meg fogja menteni.

A zsidók el fogják fogadni végre, hogy az Igaz Messiás már eljött, hogy elhozza nekik az üdvösséget, melyre vágynak.

Én, Jézus Krisztus, Dávid Házából, Üdvözítőként fogok eljönni, az egy Igaz Isten Szent Akarata szerint.

Szavamat kifogásolják majd és félredobják, különösen a Katolikus Egyház. De tudnotok kell a következőket: Második Eljövetelem ideje közel van, és azok, akik továbbra is elutasítanak Engem, és az Atyámnak tett azon Ígéretemet, hogy létrehozom Királyságát a Földön, félre lesznek állítva.

Miután Nagy Irgalmasságom megnyilvánul, és amikor már minden lehetőség meg lett adva azoknak, akik nem akarták az Igazságot elfogadni, Türelmem elfogy.

 

 

A Nagyfigyelmeztetés idején Irgalmasságom az egész Földre kiárad. Akkor kérnetek kell Tőlem Irgalmasságomat, hogy megvédjen benneteket.

Akik elutasítják Irgalmasságomat, az a saját akaratuk szerint lesz.

Irgalmasságom bőséges, mégis oly kevesen kérik azt.hogy úgy kell ragaszkodnotok Hozzám, Jézusotokhoz, mint eddig még soha. rátok az a felelősség hárul, hogy az előttetek álló sötét napokban égve tartsátok Fényem Lángját.  Ti, Maradék Hadseregem, el fogjátok hozni Hozzám Isten minden gyermekét, és segíteni fogtok megmenteni őket a gonosz párájától, mely milliók lelkét fogja beborítani.

Figyeljetek most Figyelmeztetésemre: ha a fenevad oldalára álltok és egy szentségtelen esküt tesztek az eretnekség tiszteletére, akkor nagyon nehéz lesz kiszabadítanotok magatokat a gonosz szorításából. Imádkozzatok, hogy legyen elegendő bölcsességetek az Igazság felismerésére.

Emlékeztessétek őket arra, hogy a bűn létezik és megbocsáttatik, de előbb bocsánatomat kell kérniük. A bűn az ami elválaszt Istentől benneteket.

 

 

Jelenések Könyvében foglalt Igazságot.

Prófétáim nem hazudnak.


A jelek most már itt vannak.