közel az idő számomra,

Szívem, mely az Élet forrása, meg fog nyílni, hogy minden gyermekem egyként összegyűljön.

Ígéretem minden kicsinyem megmentésére szinte beteljesült.

Fiam hamarosan el lesz küldve, hogy felfedje az emberiség teremtésének Igazságát.

Ez a nap már oly sok évtizede van előkészítés alatt. Erre a mai napig nem kerülhetett sor, mert túl sok gyermekem veszett volna el.

Hamarosan meg lesz mutatva gyermekeimnek teremtésük és létezésük Igazsága, és a lelkük halhatatlansága.

Bár ez az esemény sok lélekben nagy reményt és örömet fog kelteni, mások számára azonban gyötrelem lesz, melyet nem lesznek képesek elviselni.

Szeretetem és Irgalmasságom forrása ki fog áradni az egész emberiségre Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül. Én, az ő Atyjuk, az éghajlat ereje által ismertetem meg magamat. Az égbolt szétnyílik majd és visszahúzódik. Egy pergamentekercshez hasonlóan kigördül, miközben az Égi jelek feltárulnak. Angyalaim hangja csalogatni fogja ezeket a szegény kis lelkeimet, egészen a végsőkig. Isteni Beavatkozásomnak milliárdok lesznek tanúi, és sokan megkönnyebbülten fognak a Karjaimba futni.

Ez az örökség az, amit a Fiamnak ígértem. Ez az Én ígéretem valamennyi gyermekemnek.

A nagy csodák ideje nagyon közel van.

Megáldom minden egyes gyermekemet.

Szeretlek benneteket.

Betakarlak benneteket és egyesítelek Szívemmel titeket.most, amikor (éppen) hívom őket. Ők nem ismerik fel azt az időt, amelyben élnek, és az Igazságra csak a Nagyfigyelmeztetéskor fognak ráébredni.  a végső csatára földi Egyházam és a Sátán által küldött démonok között kerül sor. Akár akarjátok, akár nem, de Én követni foglak titeket egészen a Nagy Napig, és harcolni fogok, hogy megmentsem a lelketeket.Legyetek óvatosak azokkal szemben, akik másokat átkoznak, aztán pedig azt mondják, hogy Tőlem valók, mert ők egy gonosz nyelvvel beszélnek. Bízzatok mindig Irgalmamban, Féljetek azonban Igazságszolgáltatásomtól,

Átkozottak azok, akik Engem átkoznak. Áldottak azok, akik a mások iránti szeretetben élik az életüket, és akik még akkor is követik Tanításaimat, ha ez fájdalmat okoz nekik. Én fel fogom emelni az igazakat, de össze fogom törni a gonoszokat, akik Isten Igéjének hátat fordítanak. Aki másoknak fájdalmat okoz főleg az Én Nevemben, annak számot kell adnia majd Nekem az Utolsó Napon.