Én vagyok az, Jézus, aki hív benneteket, hogy meghalljátok Hangomat, miközben arra sürgetlek benneteket, hogy az ima által Hozzám jöjjetek.

A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz ért. Én vagyok az, Jézus Krisztus, aki hív benneteket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Szentlélek vezetéséért. Ha megnyitjátok a megkeményedett szíveteket, és ha a megkülönböztetés kegyelmét kéritek, akkor válaszolni fogok hívásotokra (kéréseitekre).

Milyen szomorúak lesztek, amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt az igazság feltárul előttetek!amikor azt mondom, hogy prófétákat küldök a világba, akkor ez azt jelenti, hogy mindegyik egy különleges küldetést kapott. Nincs két küldetés, mely keresztezné egymást. az utolsó próféta vagy, ezekről a szent Üzenetekről, melyek segítségül adatnak a lelkek megmentésére.  Én sohasem parancsolhatom Isten gyermekeinek, hogy bármit is megtegyenek, mert ez lehetetlen, mivel megkapták a szabad akarat Ajándékát. a Jelenések Könyvében megjósolt Próféciák megkezdődtek.

Minden imára szükség van, hogy segítsen nektek és szeretteiteknek felkészülni a „Gyónásomra”, a Nagyfigyelmeztetésre.

Most már közel az idő.


Figyeljetek most mindnyájan, akik elutasítjátok ezt a figyelmeztetést.


Amikor az ember lelkét Kegyelmemmel táplálom, az tele lesz Szeretetemmel és Jelenlétemmel. A Szeretetem minden, amire szükségetek van, hogy kiteljesedettnek érezzétek magatokat; az Én Békém, amely eltölt benneteket, nem ebből a világból való. Ez nagy Áldásokkal érkezik, és a lélek, amely elnyeri ezt a békét, egykönnyen nem mond le róla, ha azt egyszer már megtapasztalta. Akkor miért gyűlöltök Engem, ha nem hiszitek, hogy Létezem? mert most Én benneteket hívlak: A Szeretet Istentől jön.