Üdvösségük imáitoktól függ. csak az önmagukat felajánló lelkek szenvedése és Tanítványaim imái menthetik meg őket.

A Keresztes Imahadjárat 80. imája azokért a lelkekért, akik gyilkosságot követtek el:

Ó, drága Jézus,

Irgalomért könyörgök azok számára, akik gyilkosságot követtek el.

Sürgősen kegyelmet kérek azoknak, akik halálos bűnben vannak.

Felajánlom Neked szenvedéseimet és nehézségeimet, hogy megnyithasd Szívedet és megbocsásd bűneiket.

Kérlek Téged, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék van, hogy gonoszságaiktól tisztára lehessen mosni őket. Ámen.


Valamennyien imádkoznotok kell a Keresztes Imahadjárat imáit, A Katolikus Egyház papjainak: Arra buzdítalak benneteket, hogy hordjátok mindig magatoknál Legszentebb Rózsafüzéremet és egy Benedek Keresztet. Imádkoznotok kell minden egyes nap a Szent Rózsafüzéremet, Amikor tisztelnek Engem, minden jelenlevőnek imádkoznia kell Előttem Szent Rózsafűzéremet. Rózsafűzérem a legerősebb imádság, és ha azt naponta imádkozzák, el fogja pusztítani a gonosz hatalmát.


Továbbra is imádkoznotok kell azokat az imákat, amelyeket kaptatok.