azért küldök ilyen sok üzenetet gyermekeimnek, hogy segítsen lelkük felkészítésében, mert ez eddig nem volt számukra lehetséges. Miért tagadják szent szolgáim a Pokol létezését és miért festenek a Tisztítótűzről rózsaszínű képet? Sajnos, a Tisztítótűz és a pokol létezését annyira leértékelik, hogy gyermekeim már azok létezésének tudatával is megelégszenek. Sok felszentelt szolgám még a sátán létezését is tagadja. Tisztítótűzben több szint létezik. Ez azt jelenti, hogy azok a lelkek szenvedik el a legerősebb égő szenvedést, akik épp, hogy elkerülték azt, hogy a pokolra jussanak. Emiatt mindig be kell tartanotok a Tízparancsolatot. Imádkoznotok kell a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, mert imáitok nélkül ők az Utolsó Ítélet napja előtt nem is jutnának be a Mennyország Királyságába.Azért adom nektek ezt az üzenetet, hogy az igazság tiszta legyen előtettek. Ha mindennap, délután 3 órakor, elimádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, akkor halálotok pillanatában közbe fogok értetek lépni és Irgalmasságomat megmutatom nektek, függetlenül attól, hogy milyen nagy bűnösök lennétek. Menjetek most és mondjátok el testvéreiteknek az Igazságot a Pokolról és a Tisztítótűzről, még mielőtt túl késő lenne.amelyet a tolerancia maszkja mögött megvontak tőletek.Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem.

Azok, akik kerülik ezeket a Szent Üzeneteket – Fiamtól, és Örök Atyámtól –, felelni fognak Isten előtt.

Sokan kárt okoztak ennek a Küldetésnek, és arra biztatták a lelkeket, hogy elforduljanak. Azóta sok ilyen lélek halt meg halálos bűnben. Amennyiben elfogadták volna az emberiségnek adott Keresztes Imahadjárat imáit, megmenekülhettek volna.

Meg volt jövendölve, hogy a végidők prófétáját nem fogják elfogadni, bár sok megtérés történt Isten Szavának terjesztése által.  Ne bántsátok meg Fiamat azáltal, hogy nem hallgatjátok meg. Elfordíthatjátok fületeket, amikor már elolvastátok ezeket az égi Üzeneteket, de először meg kell, hogy hallgassátok.

A szabad akaratotok azt jelenti, hogy választhattok, melyik úton szeretnétek járni.

A szabad akaratotok nem azt jelenti, hogy jogotok van szándékosan káromolni a Szentlelket.