a Jövendölések (Jelenések) Könyvében is. arra kell, hogy kérjelek benneteket, imádkozzatok Szent Mihály Arkangyalhoz azért, hogy ezekben a nyugtalan időkben utasítsa rendre a sátánt.  A Nagyfigyelmeztetés az utolsó lehetőségük arra, hogy hátat fordítsanak az Antikrisztusnak.

Isten Világossága jelen van mindnyájatokban.

Ez szeretet, és minden léleknek megvan a képessége, hogy szeressen. Szánjatok időt arra, hogy elgondolkodjatok azon,

most mondok nektek: Isten Szeretetének Világossága olyan, mint egy ragyogó csillag, mely minden lélekben jelen van. Egyesekben fényesen ragyog és ti érezhetitek, amint ennek a személynek a szeretete beborít benneteket. Másokban csak egy halvány pislákoló fény, nehéz megtalálni, de mégis ott van.

Amikor egymásra néztek, akkor a következőképpen gondolkodjatok: Isten teremtett mindnyájatokat. Ti testvérek vagytok az Ő Szemében. Oly sok örömöt ad Neki, amikor azt látja, hogy Gyermekei szeretettel és tisztelettel vannak egymás iránt.Ne feledjétek tehát, ha egymást bántjátok, akkor Atyámat bántjátok. Ha valaki megbánt benneteket, imádkozzatok érte.

de földi Egyházamnak, amely Nekem tett esküt, sokkal nagyobb szerepe van. Ez magába foglalja az Igazság tanítását mindenben, amit tanítottam nektek, és ti ezt meg fogjátok tenni, ha valóban szerettek Engem.

Az Egyháznak az a küldetése, hogy az Én Tanításaim Igazságát tanítsa.  nektek a lelkükben szegényeket kell segítenetek.


Semmit sem fognak nektek mondani bátorításként, hogy felkészítsétek a lelketeket Második Eljövetelemre, mert ezt nem merik: Én Isten vagyok. Tökéletes vagyok. Szavam mindörökre megmarad. Bárki, aki megváltoztatja Legszentebb Szavamat, az Isten ellensége. Nagy az Én Haragom ebben az időben, és ha valaki tiszteletlenül bánik Testemmel, Legszentebb Eucharisztiámmal, és mégis azt mondja, hogy népemet vezeti, tudnotok kell, hogy ez nem igaz. Én soha nem kérnék Egyházamban egyetlen vezetőt sem arra, hogy új jelentések és értelmezések bevezetésével megváltoztassa Isten Szavát. Ez soha nem lehetséges.az Isten által meghatározott Tízparancsolatot soha nem szabad átírni, mert az szentségtörés lenne. Nincs olyan ember, sem felszentelt szolga, akinek megadatott volna az a hatalom, hogy megdöntse a Tízparancsolatot, vagy Isten Igéjét.  Amikor a Szentlélek már többé nincs jelen, és amikor az Igét átalakítják, hogy az megfeleljen az ember önző igényeinek, akkor az új törvények már semmit sem fognak jelenteni Isten Szemében. Arra kérlek benneteket, hogy annyiszor mondjátok el a Tízparancsolatot, amilyen gyakran csak lehet.