Sok ember fél és azt hiszik, hogy ez az ítélet napja lesz. De ez nem az. Ez a dicsőséges Isteni Irgalmasság napja lesz, amely teljesen betakarja majd az egész világot. Irgalmasságom sugarai minden egyes lélekre ki fognak áradni, minden férfira, nőre és gyermekre. Senki sem fog kimaradni. Egyetlen egy sem. Ez az a megtisztulás, amiről eddig beszéltem. Ennek a nagy eseménynek a bekövetkezéséig, az utolsó néhány évben, a világ egy megtisztulási folyamatot szenvedett el. Visszatérésemre szeretettel és örömmel várakozzatok és legyetek hálásak azért, hogy a mai világban éltek, hogy megkaphatjátok Tőlem a megváltás nagy ajándékát. Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök ismét hozzátok. Azért teszem, mert olyan nagyon szeretlek benneteket. Mivel fel akartalak készíteni és közelebb akartalak hozni Szívemhez benneteket, szeretett leányom által üzeneteimet adtam a világnak.
Az Én Szavam (Igém), amelyet ez a könyv tartalmaz, és amelyet Én az Igazság Könyvének nevezek, egy új Keresztény Hadsereget fog létrehozni, mely védelmezni fogja a Nevemet, egészen az új béke korszakának kezdetéig.

Én vagyok a te misztikus jegyesed, az Emberfia, aki Szeplőtelen Szűz Máriától született.
Katasztrófát, kezdve Testem megszentségtelenítésével. Ugyanez fog megtörténni hamarosan. ők még egyszer be fogják mocskolni a Testemet.  A vörös színt fogják használni; gesztikulálni fognak Keresztem előtt, és az új rituáléjukkal sértegetni fognak Engem. Az új szentbeszédek zagyvaságok lesznek, és a liturgia nagy részének nem lesz értelme.


Én újra el fogok jönni, hogy kihirdessek egy új kezdetet, egy vég nélküli új világot.
Nagyfigyelmeztetés  röviddel a Nagy Nap előtt fog bekövetkezni, amikor azon Ígéretem, hogy újra eljövök, végre beteljesedik.