A többi, vallási kereskedelem, látványosság, semmi más, amely csak azt érdemli, hogy a mi Urunk szavának ostora odacsapjon, figyelmeztessen, megtisztítson (János 2,15).

Jeremiás 42

163. dicséret

* A templom, az egyház nem lehet a vallásos szertartások kulisszái mögé bújó emberek kibontakozási helye. Isten akarata az, hogy a templom imádság háza legyen, ahol az ember Isten Igéjéből tanul, ahhoz igazodik, miközben betegségeiből az örök életre gyógyul. Gondolkodjunk el azon, hogy mi imádság házává, vagy „rablók barlangjává” tesszük-e az egyházat? (46) A „láthatatlan” egyházhoz azok tartoznak, akik naponta elfogadják a mi Urunk tanítását (47).