életük a felismerhetetlenségig meg fog változni. Isten Szeretete olyan, ha egyszer azt megérezte az ember, többé nem tud nélküle élni.

emlékeznetek kell, hogy Én, Jézusotok, sohasem foglak elhagyni benneteket.

Ti az Enyéim vagytok. Beborítalak majd benneteket Drága Véremmel. Nincs mitől félnetek.

Ehelyett megkapjátok azokat a kegyelemeket, hogy felkészítsétek magatokat. Most bátornak kell lennetek, ne engedjétek, hogy a kétségek elhomályosítsák az Irántam való Szereteteteket, vagy, hogy elvakítsanak benneteket ezen Üzenetek Igazságával szemben.

Ezek az Én Ajándékaim számotokra. Ezek azért adatnak nektek, hogy védve legyetek és hogy a bajtól biztonságban tartson benneteket.Megáldalak benneteket. Békét adok nektek. Védelmemet adom nektek. Mindig bízzatok Bennem.sokan elfelejtették, hogy Isten Parancsolatait minden áron meg kell tartani. Felszentelt szolgáimnak erkölcsi kötelessége, hogy védelmezzék Isten Igéjét, és hogy a bűn veszélyeire figyelmeztessék Isten gyermekeit.  A bűn egy olyan dolog, amivel együtt kell élnetek, de soha nem szabad azt elfogadnotok. Harcolnotok kell ellene, mert Én arra vágyom, hogy megmentsem a lelketeket. Akkor felszentelt szolgáim miért nem beszélnek arról, hogy feltétlenül szükséges keresni az örök életet. Akik Engem szolgálnak, azoknak kötelessége, hogy segítsenek megmenteni az embert az örök kárhozattól.

emberek két csoportra lesznek osztva: egyik oldalon azok, akik rémtetteket vittek végbe, a másik oldalon pedig, akik Hozzám tartoznak. Arra kérlek benneteket, felszentelt szolgáim, hogy mondjátok el az Igazságot, mert ha ezt nem teszitek meg, akkor sok lelket fogtok elveszíteni Számomra, és Én azt nektek soha nem fogok megbocsátani.

Ti vagy Istent szolgáljátok, vagy az emberek ostobaságának adjátok magatokat.