Az első emberek, a felsorakozott hívők lesznek. Most figyeljetek próféciámra. Most csendes bizalommal imádkozzatok és legyetek biztosak abban, hogy Örök Atyám parancsára próféciáim be fognak teljesülniNagyon sok természeti katasztrófa lett elhárítva, Áldott Édesanyám iránt tanúsított odaadás miatt. Az Ő hívei, imáik által, sok földrengést, árhullámot és cunamit hárítottak el. Az imának nagyon nagy hatása lehet. Egy személy imái és szenvedése, egy egész nemzetet menthet meg. Ezt ne feledjétek. Az ima a ti fegyveretek ebben a világban, a gonosz ellen. Az ima enyhíti a globális katasztrófákat. Folyamatosan imádkozzatok világotok békéjéért.

A te feladatot előre meg volt jövendölve és a Mennyből van irányítva. Te vagy az eszköz. Én vagyok a Mestered.

Ebben a legszentebb munkában sikered lesz, mert nem tud és nem is fog meghiúsulni.

Szentjeim az égben vezetnek és megvédenek téged a gonosztól Ez egyik legnagyobb küldetése munkálkodásomnak a földön.  A jövendőmondás nem Tőlem származik. Szeretlek téged, drága leányom. Örömömet találom a szívből jövő szeretetedben, Irántam és szeretett Édesanyám iránt. Mennyit sírok Fiamért, Imádkozzatok gyermekek, hogy a szívek megnyíljanak, és hogy a Fiam iránti szeretet lehetővé tegye Isten gyermekei számára, hogy elfogadják Irgalmassága Kezét. a Föld négy részre fog elkülönülni. Négy hatalmas birodalom fog megjelenni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani.

Éppen ezek az ártatlan és szenvedő lelkek azok, akik meg fogják kapni Isten Védelmét, ha rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével.

Soha ne becsüljétek alá Istennek ezt a kötetlen Ajándékát. Az Élő Isten Pecsétje meg fog védeni benneteket a testi és a lelki haláltól a háborúk ideje alatt. Kérlek, hogy juttassátok el ezt a lehető legtöbb emberhez minden nemzetben. nagy hitehagyás ellenére, amelyet már kezdenek az Egyházban megtapasztalni. Most a Mennyből jövő Isteni Üzeneteken keresztül azért jövök, hogy az Igazságot hozzam nektek, jóllehet már mindent tudtok Rólam. Azért teszem ezt, mert Egyházamban el fogják törölni az Igazságot.  Ne feledjétek el ezeket a szavakat. Én csupán azért jövök, hogy Atyámnak tett Ígéretemet teljesítsem. Azért jövök, hogy a megígért végső üdvösséget elhozzam számotokra. Ébresszétek fel azokat, akik alszanak. Úgy fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában. Csak azok, akik fel vannak készülve, fognak megmenekülni.a családi egység által őrzi meg, Ő mindig arra fog törekedni, hogy védelmezze a családokat, mert ez az a hely, ahol a halandó ember elsőként felfedezi a szeretetetŐ gátolni fogja a családok alapítását, és mivelhogy Isten Akarata a családok újraegyesítése, azt is megpróbálja megállítani.

A Keresztes Imahadjárat 167. Imája: A családom védelméért

Ó, Istenem, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Kegyelme által, kérlek, védd meg családomat a gonosztól minden időben.

Adj nekünk erőt, hogy fölé emelkedjünk a gonosz szándéknak, és hogy továbbra is egységesek maradjunk az Irántad és a mások iránti szeretetben.

Tarts fenn minket minden megpróbáltatás és szenvedés közepette, amelyeket talán el kell viselnünk, és tartsd életben az egymás iránti szeretetünket, hogy egységben lehessünk Jézussal.

Áldd meg családjainkat, és még a küzdelem idején is add meg nekünk a Szeretet Ajándékát.

Erősítsd szeretetünket, hogy mi is meg tudjuk osztani családjaink örömeit másokkal, hogy így az egész világgal meg lehessen osztani Szeretetedet. Ámen.


Legyetek hálásak családjaitokért, mert ez a legnagyobb Ajándék, amellyel megajándékozta az emberi nemet.