Olyan mélyre süllyedtetek gyermekeim, hogy minden vele született lelki érzést eldobtatok magatoktól. Mit gondoltok, meddig fokozódik még szeretetetek a világ és a materializmus iránt? Azokhoz szólok közületek, akiket leköt a gazdagság és a kényelem vonzalma: tudnotok kell, hogy nemsokára elveszik ezeket tőletek, amely az elkövetkezendő megtisztulás egyik része lesz.

A szülők felelőssége…

Miért tanítjátok meg gyermekeiteknek az ember által csinált materializmus fontosságát, amely szegény kis lelkük kárára válik? A ti elsődleges célotok most az, hogy megtanítsátok gyermekeiteket arra, hogy milyen fontos dolog a gazdagság megteremtése. Csak ritkán tanítjátok őket arra a morálra, amire szükségük lesz felnőtt korukra, hogy tiszteletet mutassanak mások iránt, hogy megértsék a becsületesség fontosságát, és hogy mennyire fontos megértéssel lenni testvéreikkel szemben.

Addig hallgassatok Rám, ameddig még tudtok. Helyezzétek előre mindazt, ami családjaitok javára szolgál, mert ez így helyes. Gondoskodjatok róluk. De ne bátorítsátok gyermekeiteket arra, hogy a vagyon rabjai legyenek, és arra sem, hogy hírnevet szerezzenek maguknak, mert akkor a sátán karjaiba taszítjátok őket. Gyermekeitek általatok születtek meg, így általatok kapták a fizikai életet. De mégis Isten, az Örök Atya teremtette őket, azáltal, hogy lelket adott nekik.

Mindenképpen legyetek felelősségteljesek, mint szülők, azáltal, hogy fizikai szükségleteiket kielégítitek. De ne feledjétek, hogy lelküknek táplálékra van szükségük. Tanítsátok meg őket tanításaim Igazságaira, és arra, hogy milyen fontos, hogy saját lelkükkel is foglalkozzanak. Csak így tudjátok megadni gyermekeiteknek a valódi táplálékot lelkük és testük számára, amelyre szükségük van, mert csak így fogják tudni élvezni az Örök Életet.

Ezek az Üzenetek sajnos szükségtelen félelmet fognak hozni azoknak, akik úgy gondolják, hogy amikor ez a Föld az Új Ég és az Új Föld javára félre lesz dobva, akkor a halállal fognak szembenézni. Ez nem igaz. Azok, akik kegyeimet élvezik, és akik elfogadják Irgalmasságom Kezét, meg fogják kapni az élet Ajándékát. A Nagyfigyelmeztetés bekövetkezte után még az ateisták is, a nem hívők, a nem keresztények, és minden más hitfelekezetűek is Hozzám fognak fordulni, és el fogják fogadni Ajándékomat. Ez akkor lesz, amikor le fogom győzni a fenevadat, mert Én a lelkek milliárdjainak – akik a világban élnek – örök életet fogok adni.

A bűn, amelyet Ádám és Éva által a gonosz hozott a világba, meg fog szűnni. Irgalmasságom fogja azt legyőzni. És ahogyan a bűn tönkreteszi a testet, Világosságom úgy fog Örök Életet hozni az emberiség számára. A halál, a betegség, az öregség nem fog létezni többé Új Paradicsomomban. Több milliárd választott gyermekemnek tökéletes teste és lelke lesz, egységben Atyám Isteni Akaratával.

Sohase féljetek a jövőtől, mert egyedül csak az Én Új Királyságom fogja kielégíteni a ti szegény szomorú szíveteket. Egyedül csak az Én Királyságom fog Örök Életet adni nektek.

Nektek mindenkiért imádkoznotok kell, hogy méltókká váljatok arra, hogy ezt a nagy Ajándékot megkapjátok.