Én szeretetem örökké tartó minden nemzet, minden bőrszínű és minden felekezethez tartozó fiatalja iránt, akik nem akarnak elismerni Engem. Mély az én bánatom ezekért a kicsiny lelkeimért. Értük imádkozni kell, különösen most. Irgalmamba fogom venni őket, tétovázás nélkül, ha kértek Engem ezen imán keresztül:

A Keresztes Imahadjárat 106. imája: Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent.

Drága Jézus, vedd védelmedbe Isten azon gyermekei lelkét, akik nem ismernek Téged, akik nem ismerik el Szeretetedet és Ígéretedet.

Áraszd rájuk Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben és akik nem keresik bűneik bocsánatát. Ámen.Ne feledjétek, hogy az Én vágyam az, hogy elérjem azokat, akik nem ismernek Engem, és azokat, akik nem akarnak megismerni Engem.

Isten, az Atya: Isteni Akaratomnak soha nem szabad ellenszegülni.

Az Akaratom be fog teljesedni, akár akarja azt az emberiség, akár nem. A szabad akarattal, amit Kezem által adtam az embernek, visszaéltek, és ez azt eredményezte, hogy az ember elszakadt Tőlem, Örök Atyjától. Amíg az ember a szabad akarat ajándékával rendelkezik, ez azt jelenti, hogy csak azok válhatnak Részemmé, akik úgy döntenek, hogy Fiam, Jézus Krisztus által jönnek Hozzám – ismét teljes épségben.

Amikor az ember akarata ellenszegül az Én Akaratomnak, az keserű harcot eredményez, mert egyedül csak az Én Akaratom múlhat fölül mindent, ami van. Isteni Akaratom irányít mindent amit Én megengedek, vagy lehetővé teszek, hiszen Én mindig elfogadom a szabad akaratot, amit Én adtam az embernek, mert nem veszem vissza, amit adok. Időnként az ember a saját szabad választásának köszönhetően, szörnyű fájdalmat okoz a világban, és kapzsisága és önzése által nagyon megbánt Engem. Mégsem avatkozom bele az ember szabad akaratába, mert egyedül csak ő döntheti el, hogy megszeretné – e tenni, vagy sem, amire Akaratom vágyik. Gyermekeim, Én a ti Atyátok Vagyok. Én Vagyok a ti Teremtőtök. Egyedül csak Én tudom, hogy mit tartogat számotokra a jövő, de meg fog vigasztalni benneteket az a tudat, hogy minden Tervem elkészült. Csak akkor lehet Királyságomat teljes mértékben megvalósítani és végre beteljesíteni, amikor a ti akaratotok egybefonódik az Enyémmel. Csak ekkor fognak véget érni a konfliktusok az ember között és Köztem, Örök Atyátok között. Béke fog uralkodni az eljövendő világban – egy olyan tökéletes világban, amelynek soha nem lesz vége.