Nagylelkűen osztom ajándékaimat az emberiség számára, és válaszként továbbra is kiárasztom azokra, akik a neked adott Keresztes Imahadjárat imáit imádkozzák.

 

http://masodikeljovetel.hu/imahadjarat

Ezek az imák a Mennyből valók, és nem az ember tollából.

Ezek a mostani időkre vannak és egy erős fegyver az üldöztetés ellen.

Ezek az imák meghallgatásra találnak minden alkalommal, amikor elhagyják ajkaitokat, gyermekeim.

Nagy jutalmakban részesültök általuk.

Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával.

Ez egy csoda, melyet irántatok érzett szeretetemből fakadóan küldök egyenként mindegyikőtöknek.Hívjatok Engem alázatos lélekkel, és Én válaszolni fogok. Kérjetek Engem, hogy védjelek meg benneteket, és Én drága Véremmel borítalak be benneteket úgy, hogy semmi sem fog az Igazság ösvényén megállítani titeket, mely az örök üdvösségre vezet. mindazok, akik ezeken az Üzeneteken keresztül követik a Hangomat, továbbra is nagy áldásokban fognak részesülni s közben kitartásuk olyan módon lesz próbára téve, amilyet még soha nem tapasztaltak a Középkorban történt Keresztények szenvedése óta. Közülük egyenként mindenkit gúnyolni fog a gonosz, aki a gyenge és büszke lelkeket arra fogja felhasználni, hogy támadást indítson azon lelkek ellen, akik közel állnak Hozzám. Minden kísérletet – látható és láthatatlan módon – meg fognak tenni annak érdekében, hogy rágalmakat szórjanak erre a nagy Munkámra. Ne hagyjatok el Engem, amikor tudjátok a szívetekben, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki most szólok hozzátok. Ne próbáljátok megkísérelni azt, hogy a lelkeket elszakítjátok Tőlem, ha bármilyen kétségetek lenne Kilétem felől. Ne bántsátok Isten prófétáit, mert különben nagyon fogtok szenvedni. Ne harcoljatok Atyám azon Terve ellen, amely Második Eljövetelemre készíti fel a világot, mert különben kihívjátok magatok ellen Atyám Haragját. Legyetek hálásak. Legyetek nagylelkűek, és fogadjátok szeretettel és örömmel a Beavatkozásnak ezt az Ajándékát, amely most kerül bemutatásra a világ számára – mert ez a ti javatokat és minden élő lélek javát szolgálja.