Ha azt érzitek, hogy egy felebarátért imádkoznotok kell, akkor arra kérlek benneteket, hogy szemléljétek meg ti is a világ minden sarkában élő testvéreiteket. Ti mind az Én gyermekeim vagytok. Híveim, azáltal, hogy minden gyermekemért az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok, megmenthetitek az embereket a pokol sötétségétől. Ennek az imának az ereje be fogja bizonyítani, hogy Irgalmasságom mindenkit betakar majd az egész világon.

Hagyjátok, hogy mindannyitokat elvezesselek az Én Paradicsomomba. Kíméljetek meg Engem attól a fájdalomtól, amit akkor éreznék, ha közületek egy is a sátán kezére jutna.

Imádkozzátok, imádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét mindennap délután 3 – kor, mert ezáltal megmenthetitek a világot.

Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Egy kicsit hasonlít ahhoz a módhoz, amelyet te is nehéznek találsz.

Az imádság azt jelenti: kérni.

Az imádság azt jelenti: kommunikálni (beszélgetni).

Az imádság azt jelenti: szeretetet mutatni, és hálát adni.

Manapság sok jó szándékú és nemes szívű ember nem tudja, hogyan kell imádkozni.

Néhányan kellemetlennek és kényelmetlennek találják azt. Mások úgy érzik, hogy imáik semmit sem érnek.

Kérjetek Engem, hogy oszlassam el aggodalmaitokat. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot, hogy gondjaitok ne tűnjenek rossznak számotokra.

Hogy honnan fogjátok tudni, hogy meghallottalak benneteket? Hogyan lesztek biztosak abban, hogy válaszolni fogok nektek?

Csak üljetek le nyugodtan, és kérjetek Engem ezzel az imával, hogy megnyissa Számomra a szíveteket, és kérjétek Segítségemet.

A Keresztes Imahadjárat 50. imája: Jézus segíts nekem, hogy megismerjelek

Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy megismerjelek
Bocsáss meg Nekem, hogy eddig nem beszéltem Veled
Segíts nekem, hogy békére találjak ebben az életben, és mutasd meg az örök élet igazságát.

Nyugtasd meg a szívemet,
Enyhítsd aggodalmamat,
Adj nekem békét,
Nyisd meg most a szívemet,
Hogy szereteted betöltse a lelkemet. Ámen.