mondd el gyermekeimnek, hogy senki sem rendelkezik azzal az ismerettel, és felhatalmazása sincs arra, hogy kinyilatkoztassa az igazságot, amelyet a Jelenések Könyve tartalmaz.

Nem számít, hogy ők milyen nagy tudással rendelkeznek; egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az emberiség Megváltójának és Üdvözítőjének van felhatalmazásom arra, hogy kinyilatkoztassam a világnak mindazt, amit az Igazság Könyve tartalmaz.

Egyedül csak Nekem, az Isten Bárányának van jogom az igazság átadására, amely megadatott tanítványomnak, János Evangélistának, aki az igazság eszköze a világ számára.

Az első pecsét a hitehagyás (aposztázia), amely nemcsak a hitetlenek között látható, hanem azok között is, akik azt vallják, hogy ismernek Engem, és akik nyilvánosan hangoztatják Irántam való szeretetüket.

Ez, az az idő, amelyben az igaz hitet elferdítik, amikor nektek, gyermekeim, felhígított tanokat mutatnak be, amelyek sértőek Tanításaimra nézve.

Azt mondom nektek, gyermekeim, hogy amikor új, hamis vallásokat és vallási tanokat (doktrínákat) láttok felbukkanni, akkor tudni fogjátok, hogy ez most az első pecsét kinyilvánításának az ideje.

Ti, és mindazok, akik most tudatosan visszautasítjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a megkülönböztetés ajándékát, ha a Keresztes Imahadjárat 36. imájával kértek Engem:

Segíts nekem az igaz Istent tisztelnem!

Jézus, segíts nekem, mert el vagyok veszve, és össze vagyok zavarodva.
Nem ismerem a halál utáni élet igazságát.
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, nem Téged, az igaz Istent tisztelvén, hanem a hamis isteneket.
Ments meg engem, és segíts Nekem, hogy tisztán lássam az igazságot; ments meg engem lelkem sötétségétől.
Segíts nekem, hogy Irgalmasságod világosságába beléphessek. Ámen.

Csak egyetlen egy Isten létezik, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, egyként a Szentháromságban.

Minden más isten a sátántól származik, független attól, hogy mennyire vonzó ezek megjelenése.

Fontos azt megérteni, hogy az emberi véleménynek nincs jelentősége.

Minden, ami számít: az Én legszentebb Szavam.

Az Én Szavam igazság. Én vagyok az igazság. Bárki, aki azt mondaná neked, hogy ezek az üzenetek nincsenek összhangban Tanításaimmal, az egy hazug.

Ők nem ismernek Engem. Talán úgy gondolják, hogy ismernek; de ők egyedül csak akkor ismerhetnek meg, ha a szívük alázata megmarad.

Azok, akiknek véleménye ellent mond Szavamnak, a büszkeség bűnével vétkeznek.

A büszkeség még az Én felszentelt Szolgáimat is megvakítja Szent Szavam igazságára.

Az emberiségnek tett Ígéretem, hogy újra eljövök dicsőségben ítélni élőket és a holtakat, be kell, hogy teljesedjen.

Ezt, az Én Második Eljövetelemet, nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani.

Az emberiségnek adott figyelmeztetéseim, amelyeket azért adok nekik, mert szeretem őket, fontosak.

Nekem megfelelően kell felkészítenem Isten minden gyermekét, erre a legdicsőségesebb eseményre.

Sok mindent elkövetnek majd, hogy megakadályozzanak téged. Sokan megpróbálják majd Szent Szavamat aláásni, és sokan megpróbálnak ártani neked, akadályozván, hogy Szent Szavam meghallgatásra találjon.

Mindezek a próbálkozások hiábavalóak lesznek.

Egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak van hatalmam, hogy örök üdvösséget adjak az egész emberiségnek.

Egyedül csak Nekem van hatalmam arra, hogy felkészítsem minden egyes ember lelkét a Paradicsom örökségére.

Senki sem, még a sátán, a sötétség királya és csatlósai sem akadályozhatják meg, hogy mindez megtörténjék.

Emlékezzetek mindig arra, hogy Én megvédem majd mindazokat, akik kitartanak Szent Szavam mellett.

Lehet, hogy a globális eseményektől félni fogtok, amikor a sötétség erői beborítják majd országotokat.

Ezek az események lesújtanak majd benneteket, de nektek nem kell soha félnetek, mert Én magammal viszlek benneteket az új földi Királyságomba.

Ez minden, amit kérek tőletek: hogy bízzatok Bennem.

Engedjétek, hogy vezesselek benneteket.

Engedjétek meg Nekem, hogy megmutassam nektek a lelketek megtisztításához vezető utat, az Általam adott Keresztes Imahadjárat Imái által.

Aztán a többit bízzátok Rám.

Ne feledjétek: szeretetem oly erős mindnyájatok iránt, hogy azt a tiszta szeretetet és együttérzést, amely – Isten minden gyermeke iránt – Szentséges Szívemben van, soha, senki nem tudja meggyengíteni.Az ima erejét, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozását, mely tehetetlenné teszi a fenevadat, nem lehet alábecsülni. Hogy még több lelket mentsetek meg, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét is imádkoznotok kell.

Ezen Keresztes Imahadjárat csoportok, amikor a világ minden táján megalakulnak, fegyverzetté fognak válni, mely szükséges az ellenség legyőzéséhez, több módon, mint hinnétek, hogy lehetséges.

Én továbbra is az új imák Ajándékát fogom adni nektek, melyek különleges csodákat hoznak majd magukkal. Egy ilyen beavatkozás nélkül nem tudnám megmenteni a lelkeket, akik után oly nagyon vágyakozom.

http://masodikeljovetel.hu/imahadjarat

Menjetek és tervezzétek meg a Keresztes Imahadjárat találkozóit, amelyek a nektek adott mintákon alapulnak, de olyan részekre osszátok azokat, hogy a különleges szándékokra összpontosítani tudjatok. Nem szükséges az egészet egyszerre elimádkoznotok, bár buzdítalak benneteket arra, hogy hetente annyit imádkozzatok, amennyit csak lehetséges.

Ti annyi örömöt és vigaszt hoztok Nekem, drága Követőim. Én az erő és a bátorság Áldását adom rátok, mivel ti továbbra is azt keresitek, hogy lelkeket mentsetek. Szeretlek benneteket.