kapcsolódjanak össze az imában, a védelem láncát alkotva.

Most egyesülnötök kell az imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, akik közül néhánynak fontos szerepe van abban, hogy saját gonosz módszereikkel szörnyű nehézségeket zúdítsanak ártatlan emberekre.

Arra sürgetlek benneteket, hogy a Keresztes Imahadjárat 31. imáját azért mondjátok, hogy megállítsátok őket.

„Ó, Jézus! Engedd, hogy imám Szent Lelkedet hívja, Hogy szálljon azokra a vezetőkre, akiket a kéjvágy, a kapzsiság, a fösvénység, és a büszkeség vezet; Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését. Kérlek téged, állítsd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk felfalják gyermekeidet. Imádkozom, hogy az európai vezetők megnyissák szívüket Szereteted igazsága előtt. Ámen.”

Nekünk együtt kell működnünk, gyermekeim, hogy az emberiségért folytatott harcban az Antikrisztus és a megtévesztés szörnyű terve meg legyen akadályozva.

Remény, szeretet és imádság, gyermekeim, – ez az, amit elvárok tőletek.

Köszönöm nektek hűségeteket és engedelmességeteket.

Nem láttatok, mégis hittetek. Amint meghallottátok Hangomat ezen üzeneteken keresztül, Rám ismertetek.

Képesek voltatok erre, mert a Szentlélek uralja lelketeket.

Meg kell osztanotok ezt a nagy ajándékot, hogy szeretteiteket magatokkal hozzátok a földi Új Paradicsomomba.

Mindenkit szeretek közületek. Ti úgy vigaszt, mint örömöt hoztok Nekem.

Soha ne merészeljétek magatokat Isten gyermekeinek vallani, miközben egy másik embert kettévágtok. Soha ne mondjátok, hogy el vagytok telve a Szentlélekkel, miközben a másik lélekről azt állítjátok, hogy az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik személyt a szerint, amit ti bűnnek tartotok, ha ti magatok is megrongáltátok az Arcmásomat. Soha ne helyezzétek fölém magatokat, azt mondván, hogy többet tudtok, mint Én, amikor ti a Sátán irányítását követitek. Akiknek szemeik az Enyémet tükrözik vissza, azok mindent látóak, és nekik imádkozniuk kell ezekért a lelkekért, hogy megkapják azt a Kegyelmet, hogy ki tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból.

Az Én előre vezető Utam egyre nehezebb lesz. Csak azok lesznek képesek ezen az úton felkapaszkodni, akik a Szentlélek ereje által kapnak bátorságot. Sajnos, sokan el fognak esni az út mentén a gonosz nagy örömére.

Ennek a Küldetésnek a tüskéi szétszaggathatják húsotokat, és a gyűlölet kegyetlen gúnyolódásai átszúrhatják szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki élvonalban jár és ezért Én Vagyok Az, Akinek a gyűlölet nehezét kell elviselnie.

Mindig emlékezzetek arra, hogy e Küldetés elleni támadások, támadások Ellenem.

E Küldetés elleni gyűlölet nem más, mint gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Ti nem mondhatjátok azt, hogy egyrészt szerettek Engem, másrészt viszont különböző módon gyűlöletet tanúsíttok Irántam. Vagy Velem vagytok, vagy pedig Ellenem. Vagy hisztek Bennem, vagy nem. Ha ti hisztek Bennem, akkor sosem szabad egy másik lelket üldöznötök, mert ha ezt teszitek, akkor ellenségem már elvitt Tőlem benneteket, és akkor már nincs jogotok azt mondani, hogy ti az Enyéim vagytok.