Keresztes Imahadjárat 36. imája : Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy Igaz Istent.

Jézus, segíts nekem, mert el vagyok veszve, és össze vagyok zavarodva. Nem ismerem a halál utáni élet Igazságát.

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, nem Téged, az Igaz Istent tisztelvén, hanem a hamis isteneket.

Ments meg engem, és segíts Nekem, hogy tisztán lássam az Igazságot; ments meg engem lelkem sötétségétől. Segíts nekem, hogy beléphessek  Irgalmasságod világosságába .

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 46. imája : Szabadíts meg Engem a Sátán bilincseitől.

Ó, Jézus, el vagyok veszve. Össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint egy hálóba zárt fogoly, ahonnan nem tudok kiszabadulni.

Bízom Benned Jézus, hogy a segítségemre jössz és kiszabadítasz Engem a Sátán és démonai bilincseiből.

Segíts nekem, mert el vagyok veszve.

Szükségem van a Szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy hinni és bízni tudjak Benned és így megszabaduljak ettől a gonosztól; és világosságra jussak, hogy végre békére, szeretetre és boldogságra találjak.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 50. imája: Jézus segíts nekem, hogy megismerjelek.

Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy megismerjelek

Bocsáss meg Nekem, hogy eddig nem beszéltem Veled.

Segíts nekem, hogy békére találjak ebben az életben, és mutasd meg nekem az Örök Élet Igazságát.

Nyugtasd meg a szívemet. Enyhítsd aggodalmamat. Adj nekem békét. Nyisd meg most a szívemet, hogy szereteted betöltse a lelkemet.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 54. imája: Ima az Atyához, a Harmadik Világháború hatásának enyhítéséért.

Ó Mennyei Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében kérlek, aki nagyon sokat szenvedett az emberiség bűneiért, segíts nekünk ezekben a nehéz időkben, amellyel most szembesülünk.

Segíts nekünk, hogy túléljük az üldöztetést, amelyet a kapzsi uralkodók és mindazok terveztek, akik el akarják pusztítani Egyházadat és gyermekeidet.

Könyörgünk Hozzád, drága Atyánk, hogy segíts nekünk családjaink táplálásában, és mentsd meg azok életét, akiket akaratuk ellenére a háborúba kényszerítenek.

Szeretünk Téged, Drága Atyánk. Kérünk Téged, segíts minket a szükség idején. Ments ki minket az Antikrisztus szorításából. Segíts nekünk, hogy átvészeljük bélyegét, a fenevad bélyegét, azáltal, hogy visszautasítjuk azt.

Segíts azoknak, akik szeretnek Téged, hogy továbbra is hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz, minden időben; és hogy megadd nekünk a Kegyelmeket ahhoz, hogy Testben és Lélekben életben maradjunk.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 76. imája : Az ateisták imája.

Jézus, segíts nekem, hogy amint Isten Szeretete bemutatásra kerül számomra, elfogadjam azt.

Nyisd meg a szememet, elmémet, szívemet és lelkemet, hogy megmenekülhessek.

Segíts nekem, hogy hinni tudjak azáltal, hogy Szereteteddel betöltöd a szívemet.

Aztán ölelj át engem, és ments meg engem a kétségek gyötrelmeitől.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 78. imája : Szabadíts meg a gonosztól.

Ó, Jézus, védj meg Engem a Sátán hatalmától. Helyezz engem a Szívedbe, miközben én megszabadulok minden iránta való hűségemtől és az ő gonosz útjaitól.

Átadom Neked akaratomat, és térden állva, alázatos és töredelmes szívvel jövök Színed elé.

Életemet a Te Szent Karjaidra bízom. Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg és vigyél el engem Védelmed biztos kikötőjébe, most és mindörökké.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 83. imája: Ima a büntetések enyhítésére.

Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat.

Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól. Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön.

Kérünk Téged, bocsáss meg nekik. Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát. Kérünk Téged, drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét.

Kérünk Téged, hogy cserébe fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit, ebben az időben. Bízunk Benned.

Tisztelünk Téged. Köszönjük Neked azt a nagy áldozatot, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól.

Újból üdvözöljük Fiadat, mint az emberiség Üdvözítőjét. Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családjainkat. Légy Irgalmas hozzánk.

Ámen.Keresztes Imahadjárat 84. imája: Ima, hogy megvilágosodjon az elithez tartozók lelke, akik a világot uralják.

Ó, Jézus, kérlek Téged, világosítsd meg az elithez tartozók lelkét, akik a világot uralják. Mutasd meg nekik Irgalmasságod bizonyítékát.

Segíts nekik, hogy megnyissák a szívüket, és igaz alázatot mutassanak azáltal, hogy tisztelik Kereszthalálod nagy Áldozatát, midőn meghaltál a bűneikért.

Segíts nekik, hogy felismerjék, ki az ő Igaz Alkotójuk, ki a Teremtőjük, és töltsd el őket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.

Kérlek, akadályozd meg terveik magvalósulását, azért, hogy ne tudjanak az emberek millióinak kárt okozni a védőoltások, az élelmiszerhiány, az ártatlan gyermekek örökbefogadásának kényszerítése és a családok szétválasztása által.

Gyógyítsd meg őket. Borítsd be őket Világosságoddal, és vedd őket Szíved kebelébe, hogy megmentsd őket a gonosz csapdáitól.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 86. imája: Szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől.


Drága Jézus, összezavartan és csalódottan jövök Színed elé, mert aggódom azért az Igazságért, melyet ezekben az üzenetekben kinyilatkoztatsz.

Bocsáss meg nekem, ha igazságtalan voltam Veled. Bocsáss meg nekem, ha nem tudlak meghallani Téged. Nyisd meg szemem, hogy meglássam, mi az, amit elvársz tőlem, és hogy azt meg is értsem. Könyörgök Hozzád, add meg nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot.

Szeretlek, drága Jézus, és kérlek, szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől. Segíts nekem, hogy válaszoljak hívásodra.

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, és vigyél engem közelebb Szívedhez. Vezess engem új Királyságodba, és légy kegyes hozzám, hogy imáim és szenvedésem által én is segíthessek a lelkek megmentésében, melyek oly értékesek Szentséges Szíved számára.

Ámen.

 


Keresztes Imahadjárat 91. imája: Engedd, hogy hűséges maradjak hitemhez.


Ó, Üdvösségnek Áldott Anyja, védj meg engem a szükség órájában, amikor szembe kell néznem a gonosszal.

Segíts nekem, hogy félelem nélkül a lelkemben, erővel és bátorsággal megvédjem Isten Szavát. Imádkozz értem, hogy hűséges maradjak Krisztus Tanításához, és hogy teljesen átadhassam Neki félelmeimet, gondjaimat és szomorúságomat.

Segíts nekem, hogy félelmet nem ismerve haladhassak előre ezen a magányos úton, Isten Szent Szavának Igazságát hirdetvén, még akkor is, amikor Isten ellenségei szinte tejesen lehetetlenné teszik számomra ezt a feladatot.

Ó, Áldott Anya, kérlek, add, hogy az üldöztetés során, közbenjárásod által, minden keresztény hite mindenkor erős maradjon.

Ámen.