Keresztes Imahadjárat 3. imája: Szabadítsátok meg a világot a félelemtől.

Ó, Uram, Jézus Krisztus, könyörögve kérlek, hogy szabadítsd meg a világot a félelemtől, mely szerető Szívedtől elválasztja a lelkeket.

Azon lelkekért imádkozom, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt, a valódi félelmet fogják megtapasztalni, hogy magukba szállhassanak, megengedvén Irgalmasságodnak, hogy elárassza lelküket, hogy szabadon szerethessenek Téged úgy, ahogyan kellene.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 4. imája: Egyesítsetek minden családot.

Jézus, egyesíts minden családot a Nagyfigyelmeztetés alatt, hogy az Örök Megváltásnak részesei lehessenek.

Azért imádkozom, hogy minden család együtt maradhasson, egységben Veled ó Jézus, hogy így Új földi Paradicsomodat örökölhessék.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 7. imája: Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot.

Jézus, sürgetve kérlek Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, akiknek annyira sötét a lelkük, hogy vissza fogják utasítani az Irgalmasság Fényét. Könyörgöm hozzád, Jézus, kérlek, bocsáss meg nekik, és váltsd meg őket bűneiktől, melyektől – úgy találják – oly nehéz megszabadulniuk.

Áraszd el lelküket Irgalmasságod Sugaraival, és add meg nekik azt a lehetőséget, hogy visszatérhessenek nyájadhoz.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 17. imája :Ima a sötét lelkek megmentéséért, a Szűzanyának felajánlva.

Ó, Mária Szeplőtelen Szíve, Üdvösség Anyja és minden Kegyelem Közvetítője, Te, aki részt veszel az emberiség üdvözítésében, megmentvén azt a Sátán gonoszságaitól, imádkozz érettünk.

Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen, elfogadván Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által megmutatott Szeretetet és Irgalmat, aki az emberiség megmentéséért jön újra el, és hogy megadja az Örök Üdvösség lehetőségét.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 19. imája : Ima a fiatalokért a Szűzanyához.

Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz Irgalomért azon fiatal lelkek számára, akik szörnyű sötétségben vannak, hogy felismerjék szeretett Fiadat, amikor majd eljön megmenteni az emberiséget.

Ne engedd, hogy akár egyetlen lélek is elvesszen az úton.

Ne engedd, hogy akár egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát. Imádkozom, Anyám, hogy mindnyájan megmeneküljenek, és arra kérlek, hogy Szent Palástoddal takard be ezeket a lelkeket, hogy a csaló elleni szükséges védelemben részesüljenek.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 41. imája : A hitetlenek lelkéért.

Ó, Jézusom, segíts szegény Gyermekeidnek, akik vakok az Üdvösségre tett Ígéreteddel szemben.

Könyörgöm Hozzád, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd meg a hitetlenek szemét, hogy ők is láthassák gyöngéd Szeretetedet, és szent Karjaidba szaladjanak védelemért.

Segítsd őket, hogy meglássák az Igazságot, és keressék bűneikre a megbocsátást, hogy megmenekülhessenek, és elsőként léphessenek majd be az új Paradicsom Kapuján.

Imádkozom ezekért a szegény lelkekért, beleértve a férfiakat, nőket meg a gyermekeket, és sürgősen arra kérlek, hogy oldozd fel őket bűneik alól.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 43. imája :Mentsd meg a lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Ó Istenünk, Mindenható Atyánk, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében, és az Ő kereszthalálára való emlékezés által kérlek, hogy szabadíts meg minket bűneinktől.

Könyörgöm Hozzád, mentsd meg azokat a lelkeket, akik nem képesek önmagukat megmenteni, és akik lehet, hogy halálos bűnben fognak meghalni a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Szeretett Fiad engesztelő szenvedése által bocsáss meg azoknak, akik képtelenek a Megváltást keresni, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy kérhessék Jézus, a te Fiad Irgalmát hogy szabadítsa meg őket a bűntől.

Ámen.

 

Keresztes Imahadjárat 60. imája: Ima a családok megtéréséért a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Ó drága, édes Jézusom, Irgalmasságodért könyörgöm családom tagjainak a lelkéért.– Itt nevezd meg őket. – Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat, hogy megmeneküljön a lelkük a sötétség szellemétől.

Ne engedd meg egyiküknek sem, e gyermekeid közül, hogy ellent mondjanak Neked, vagy, hogy visszautasítsák Irgalmasságod Kezét.

Nyisd meg a szívüket, hogy egybefonódjon a Te Szentséges Szíveddel, hogy így keresni tudják a szükséges megbocsátást, hogy megmeneküljenek a Pokol Tűzétől.

Adj nekik esélyt arra, hogy elégtételt adhassanak, és így a Te Isteni Irgalmasságod Sugarai által megtérjenek.

Ámen.Keresztes Imahadjárat 62. imája: Az elveszett és a tehetetlen bűnösökért.

Ó, Jézus, segíts nekem, mert én egy elveszett, tehetetlen és sötétségben lévő bűnös vagyok. Gyenge vagyok, és nincs bátorságom, hogy megkeresselek Téged.

Adj nekem erőt, hogy most hívni tudjalak, hogy a lelkem sötétségétől elszakadhassak.

Vigyél engem a Te Világosságodba, drága Jézus, bocsáss meg nekem, segíts nekem, hogy újra meggyógyulhassak, és vezess el engem a Te Szeretetedhez, a Békéhez, és az Örök Élethez.

Teljes bizalommal vagyok Irántad, és arra kérlek: vedd elmémet, testemet és lelkemet, miközben én átadom magam Isteni Irgalmasságodnak.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 64. imája : Mentsd meg a testvéreimet.

Ó, drága Üdvözítőm, Jézus Krisztus, fogadd el imám ajándékát és áldozataimat, hogy segítsen kimenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak.

Engedd meg nekem, hogy segítsek megmenteni a lelküket.

Könyörgöm Hozzád, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, hogy áraszd el Szentlelkeddel a lelküket, hogy a Karjaidba fussanak – mivel oly kétségbeejtően szükségük van menedékre -, még mielőtt örökre elvesznének.

Ezekért a lelkekért ajánlom fel Neked önfelajánlásom ajándékát, alázatos szolgaságban, és hálaadásként.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 67. imája :Tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.

Kérlek, drága Jézus, tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.

Szentséges Szívednek ajánlom fel ezeket a gyermekeket – itt nevezd meg őket – és kérem, hogy Drága Véred palástja által világosítsd meg a lelküket, és óvatosan vedd őket szerető Karjaidba, hogy minden bajtól védve legyenek.

Kérlek, nyisd meg a szívüket, és a Lelkiismeret Megvilágítása alatt áraszd el Szentlelkeddel a lelküket, hogy megtisztuljanak minden gonoszságtól.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 73. imája :A fiatal lelkekért, a fiatal gyermekekért.

Ó, Jézus, segíts nekem megmenteni a fiatal lelkeket az egész világon.

Segítsd őket Kegyelmeddel által, hogy meglássák Létezésed Igazságát.

Vidd el őket Szentséges Szívedhez, és nyisd meg a szemüket Szeretetedre és Irgalmasságodra.

Mentsd meg őket a Pokol Tüzétől az én imáim által is, és légy Irgalmas a lelkükhöz.

Ámen.