Keresztes Imahadjárat 10. imája: Szereteted lángjának hordozása.

Segíts nekünk, drága Jézus, hogy Szent Nevedben félelem nélkül álljunk fel, hordozzuk minden nemzetben Szeretetlángodat.

Adj erőt nekünk, gyermekeidnek, hogy szembe tudjunk nézni azokkal a gyalázásokkal, amelyekkel szembesülni fogunk azok körében, akik nem igazán hisznek Irgalmasságodban.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 37. imája: Isten gyermekeinek egyesítéséért.

Ó, drága Jézus, egyesítsd szeretetben minden szeretett követődet, hogy Ígéreted Igazságait az örök üdvösségről terjeszteni tudjuk az egész világon.

Azért imádkozunk, hogy ezek a langyos lelkek, akik visszariadnak attól, hogy önmagukat felajánlják Neked – értelmüket, testüket és lelküket-, tegyék le büszkeségük fegyverét, és nyissák meg szívüket a Te szeretetedre, hogy Szent családod részévé váljanak a Földön.

Öleld át ezeket az elveszett lelkeket, drága Jézus, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból, és magunkkal vigyük őket a Szentháromság Kebelére, szeretetébe és világosságába.

Minden reményünket, bizalmunkat és szeretetünket a Te Szent Kezeidbe helyezzük. Kérünk Téged, hogy növeld hűségünket, hogy még több lélek megmentésében segíthessünk.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 39. imája: Segítsetek felkészíteni a lelkeket az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre.

Ó, Jézus, szeretett Üdvözítőm, kérlek Téged, boríts be engem Szentlelkeddel, hogy hatalommal hirdethessem Szent Szavadat, hogy Isten minden gyermeke felkészüljön Második Eljöveteledre.

Könyörgöm Hozzád, Uram Jézus, minden kegyelemért, amelyre szükségem van, hogy elérhessek minden vallású, felekezetű és nemzetiségű embert, bármerre is járnék.

Segíts nekem, hogy a Te nyelveddel beszélhessek, ajkaiddal megnyugtathassam a szegény lelkeket, és hogy a Te különleges Isteni Szereteteddel, mely Szent Szívedből árad, minden embert szerethessek.

Segíts megmentenem a Szívedhez oly közel álló lelkeket, és engedd meg nekem, hogy megvigasztaljalak Téged, drága Jézus, amikor az elveszett lelkek továbbra is visszautasítják Irgalmadat. Jézus, én nélküled semmi vagyok, de nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Te Nevedben, hogy segítséget nyújtsak az egész emberiség megmentésében.

Ámen.

 


Keresztes Imahadjárat 45. imája : Ima a negatív gondolatok legyőzésére.

Ó, Jézus, én nagyon keveset tudok Rólad, de kérlek, segíts nekem megnyitnom a szívemet, hogy lehetővé tegyem Számodra, hogy a lelkembe jöjj, és így meggyógyíts engem, megvigasztalj, és eltölts a Te Békéddel. Segíts nekem, hogy örömet érezzek;

hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és megtanuljam annak a módját, mely megérteti velem, hogy úgy örvendeztesselek meg Téged, hogy bemehessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a szeretet, az öröm és a csoda életét élhetem Veled, örökkön örökké.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 48. imája: Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért.

Ó, Jézusom, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy úgy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiség számára, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Áraszd rám, alázatos szolgádra, Szentlelkedet, hogy a szívek befogadhassák Szent Szavadat, különösen azok a lelkek, akiknek a legnagyobb szükségük van Irgalmadra.

Segíts nekem, hogy mindenkor tiszteljem Szent Akaratodat, és soha ne bántsam vagy ítéljem el azokat, akik visszautasítják Irgalmasságod Kezét.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 51. imája : A Szentlélek ajándékáért.

Jöjj ó, Szentlélek Úristen, és áraszd ki Szereteted, Bölcsességed és Tudásod ajándékát alázatos lelkemre.

Tölts el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten Igazságát azoktól a hazugságoktól, amelyeket a sátán és az ő angyalai terjesztenek.

Segíts nekem, hogy megfogjam a fáklyát és terjesszem a megértés lángját mindazoknak, akikkel csak találkozom, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 72. imája: A Tanítványok imája.


Drága Jézus, készen állok, hogy terjesszem Szavadat. Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást, hogy úgy terjesszem az Igazságot, hogy a lehető legtöbb lelket juttassam el Hozzád.

Helyezz engem Szent Szívedbe, és boríts be Drága Véreddel, hogy elteljek azokkal a Kegyelmekkel, amelyek segítségével a világ minden részén a megtérést terjeszthetem, Isten minden gyermekének üdvössége érdekében, vallási hovatartozásuktól függetlenül.

Én mindig bízom Benned. Szeretett Tanítványod.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 74. imája: A megkülönböztetés Ajándékáért.


Ó, Isten Anyja, segíts nekem, hogy a Szentlélek Ajándékára felkészítsem a lelkemet.

Fogd meg a kezemet, akár egy gyermeknek, és vezess engem az úton a Szentlélek Ereje által a Megkülönböztetés Ajándéka felé. Nyisd meg a szívemet, és tanítsd meg nekem, hogyan adhatom át Neked testemet, elmémet és lelkemet.

Szabadíts meg engem a büszkeség bűnétől, és imádkozz, hogy minden eddig elkövetett bűnöm megbocsátást nyerjen, a lelkem megtisztuljon, meggyógyuljak, és hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, közbenjárásodat, és szeretettel a szívemben várok erre az Ajándékra, mely után örömmel vágyakozom.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 92. imája: Az Állhatatosság Kegyelméért.

Ó, drága Jézus, az Állhatatosság kegyelmi ajándékát kérem Tőled.

Kérlek, add meg nekem a kegyelmeket, amelyekre szükségem van, hogy védelmezni tudjam Legszentebb Szavadat.

Kérlek, szabadíts meg engem minden eddigi kétségtől. Kérlek Téged, áraszd el lelkemet jósággal, türelemmel és állhatatossággal.

Segíts nekem, hogy méltóságteljes maradhassak, amikor Szent Nevedben sértegetnek engem.

Tégy erőssé engem, és boríts be kegyelmeddel, amikor szembe kell néznem az előttem álló megpróbáltatásokkal, amint azon fáradozom, hogy segítsek Neked az emberiség megmentésében, hogy folytatni tudjam még akkor is, amikor fáradt vagyok, vagy amikor nincs hozzá elegendő erőm.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 94. imája: Az elme, a test és a lélek gyógyulásáért.


Ó, drága Jézus, fáradtan, betegen és fájdalmamban arra vágyakozva borulok le Eléd, hogy meghalljam Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen engem; hogy Isteni Fényed elárassza testemet, lelkemet és elmémet. Bízom a Te Irgalmadban.

Isteni Jelenlétedben, maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat és szenvedésemet, és arra kérlek: add meg a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebből a fájdalomból és sötétségből, hogy újra egészséges lehessek; hogy az Igazság Ösvényét követni tudjam, és hogy lehetővé tegyem Számodra, hogy elvezess engem az új Paradicsomi életre.

Ámen.