Az Istenanya szerepe Jézus második eljövetelében.

Szeretett Anyám, aki tudatosan vette át a kelyhet: hogy a világra hozzon Engem, az emberiség számára már a fogantatáskor az újrakezdés előhírnöke volt és Ő lesz a hírnök második eljövetelemkor is.

Mindazokat megmentem, akik Irgalmasságomért Hozzám fordulnak. Anyám másodszor is támaszom lesz, akit az Örök Atya azért küldött, hogy megváltást és gyógyulást hozzon a világnak.

Szeretett Anyám, a világosság Angyala, diadalmasan fogja kiosztani irgalmasságomat, és második eljövetelemet kihirdetni. Második eljövetelemet az Én hűséges Anyám, a Szeplőtelen Fogantatás, mint Közvetítő fogja előkészíteni. Sok évszázadon keresztül készítette már fel az emberiséget, de az utóbbi száz évben azon igyekezett, hogy szeretetet hozzon szívetekbe és ahol a szeretet kihűlésben volt már Irántam, vagy az Örök Atya iránt, ott ismét lángra gyújtsa ezt a szeretetet.

Volt egy időszak, amikor Anyám, az Isteni kinyilatkoztatások által, fel akarta ébreszteni az emberek figyelmét. Sajnos a Fatimai és a garabandáli jelenések óta, már nagyon kevés lett szent szolgálóimnak (papok) száma, akik komolyan veszik a jelenéseket.

Ti és a társaitok és a testvéreitek, most abban a világban éltek, amelyet az utolsó fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határoz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba, figyeljetek a következőkre:

  • Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz
  • csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent papot kell keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az üldözés idején
  • olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok, mert templomaitokat nyereség ellenében eladják
  • Vigyázzatok a Szentírásra, lehet, hogy van olyan köztetek, aki még nem olvasta, mert abban biztosak lehettek, hogy a jövőben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belőle
  • szervezzetek imacsoportokat, imádkozzatok az emberiség gyógyulásáértHarcoljatok a szabadságért és azért, hogy felfedhessétek az igazságtalanságot. Amikor látni fogjátok, hogy jövendölésem beteljesedik, függetlenül hitetektől, fel fogjátok ismerni tanításom igazságait.
A világszerte működő szervezetek egy bizonyos csoportja, már készen áll arra, hogy sátáni módon kitörjön. Közületek mindazok, akik nem hisznek bennem, meg fogják érteni végre üzeneteimet (a próféciákat), amelyek Atyám könyvében (Szentírás) és a Jövendölések könyvében meg vannak írva.

Ne féljetek gyermekeim. Forduljatok hozzám és szóljatok hozzám bizalommal saját szavaitokkal és Én erőt, reményt és energiát adok nektek, hogy átvészelhessétek a történelemnek ezt a sötét időszakát. A félelmet sátán adja majd nektek. Sohasem jöhet félelem szívetekbe, sem Tőlem, sem a Mennyei Atyától.Imádkozzatok, hogy ezek a sötét lelkek hamarosan meglássák Fiam világosságát. Amikor ezt a Nagyfigyelmeztetés alatt meglátják és megtérnek, akkor a Földön egy ideiglenes béke lesz.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy a Keresztes Imahadjárat következő imáját Nekem ajánlják fel:

Ó, Mária Szeplőtelen Szíve,
Üdvösség Anyja és minden kegyelem közvetítője,
Te, aki részt veszel az emberiség üdvözítésében,
Megmentvén őket a sátán gonoszságaitól, imádkozz érettünk.
Üdvösség Anyja imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen
és, hogy elfogadják Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetét és irgalmát,
aki az emberiség megmentéséért jön el újra,
és hogy megadja számunkra az örök üdvösség lehetőségét. Ámen.
A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által. Azonban ők – a gonosz csoport – Atyám Keze által meg lesznek állítva. Mindegyik le lesz csapva, amint nagyobb veszélyt jelentenek majd Isten gyermekeinek. Bár a Keresztények lesznek a gyűlölet célpontjai, Izrael házát is megtalálják, és a zsidók bűnbakok lesznek ebben a lelkekért folytatott háborúban. Ti el vagytok kötelezve Nekem Szent Fogadalmatok által, és nektek sohasem szabad kísértésbe esnetek, hogy eltérjetek az Igazságtól. Nyomást fognak gyakorolni rátok, hogy elhagyjátok az Úr útjait. A hangotok olyan lesz akár egy suttogás, amint az ellenség megpróbálja Isten Igaz Szavát elfojtani.