Keresztes Imahadjárat 1. imája : Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért.

Legdrágább Jézusom, Te, aki oly nagyon szeretsz minket, engedd meg nekem, hogy alázatomban segíthessek neked értékes lelkeid megmentésében.

Légy irgalmas minden bűnöshöz, attól függetlenül, hogy milyen fájdalmat okozván, bántanak meg Téged. Engedd meg nekem, hogy az ima és a szenvedés által segíthessek Neked mindazon lelkek megmentésében, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy Királyságodban ők is helyet találhassanak melletted.

Hallgasd meg imámat, ó édes Jézusom, hogy segíthessek megnyerni mindazokat a lelkeket, akikre vágyakozol. Ó, Jézus Szentséges Szíve, megígérem, hogy minden időben hűséges leszek Legszentebb Akaratodhoz.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 9. imája :A szenvedés felajánlása, mint ajándék.

Ó, Jézus legszentebb Szíve, taníts meg engem, hogy amikor Szent Szavadat alázatos hálával hirdetem, a sértéseket Szent Nevedben elfogadjam.

Tanítsd meg nekem, hogy megértsem, miképpen visz közelebb Szent Szívedhez engem a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés. hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés miképpen visz közelebb engem Szent Szívedhez.

Engedd, hogy ezeket a megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen elfogadjam, és ajándékként mutathassam be neked, melyek oly értékesek a lelkek megmentésében.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 14. imája: Ima az Atyához a lelkek megmentéséért Nukleáris Háborúval szemben.

Ó, Mindenható Atya, Legmagasságosabb Isten! Kérlek, légy irgalmas minden bűnöshöz. Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják megváltásukat, és hogy a kegyelmek bőségében legyen részük.

Hallgasd meg a családomért végzett könyörgésemet, és biztosítsd, hogy mindegyikük védelmet találjon Szerető Szívedben. Ó, Mennybéli Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a Földön, és védj meg minket mindenféle Atomháborútól és más olyan tettől, mellyel azt tervezik, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Tarts távol tőlünk minden veszélyt, és védj meg minket. Világosíts meg minket, hogy félelem nélkül a lelkünkben, tudjuk megnyitni a szemünket, meghallgatni és elfogadni Megváltásunk Igazságát.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 16. imája : Segítségül, hogy a lelkek erősek maradhassanak az Irgalmasság nagy eseménye alatt.


Ó, Jézusom, tarts erőben engem Nagy Irgalmasságod ezen megpróbáltatásának ideje alatt. Add meg nekem a kegyelmeket, amelyekre szükségem van, hogy kicsi lehessek Szemeidben.

Nyisd meg a szemem az Örök Üdvösség Ígéretének Igazságára. Bocsásd meg bűneimet, mutasd meg nekem Szereteted és Barátságod Kezét. Végy a Szentcsalád karjaiba engem, hogy ismét eggyé válhassunk.

Szeretlek, Jézus, és a mai naptól kezdve megígérem, hogy Szent Szavadat, félelem nélkül a szívemben és lelkem tisztaságával örökkön örökké hirdetni fogom.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 34. imája :Böjti ajándékom Jézusnak.


Ó, Jézusom, segíts nekem, hogy kicsinységem tudatában kövessem Áldozatos Életed példáját, az emberiség megmentésének érdekében.

Engedd meg nekem, hogy az egész nagyböjti időszakon át, hetente egyszer felajánljam Neked böjti ajándékomat, az egész emberiség megmentéséért, hogy beléphessenek az Új Paradicsom kapuin, a Földön.

Szeretettel és örömmel a szívemben, felajánlom Neked áldozatomat, drága Jézus, hogy ezen áldozat által megmutassam Irántad való szeretetem nagyságát. Könyörgöm Hozzád minden olyan lélek üdvösségéért, akik kiestek kegyelmedből.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 35. imája :Ima a lelkekért, hogy beléphessenek a Paradicsomba.

Jézusom, segíts, hogy én is segíthessek Neked, gyermekeid maradékának a megmentésében a Földön. Imádkozom, hogy Irgalmasságod által mentsd meg a lelkeket a sötétség szellemétől.

Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseimet és gondjaimat, hogy megmentsd a lelkeket a pokol tüzétől.

Tölts el engem azokkal a kegyelmekkel, amelyekkel ezeket a szenvedéseket – szeretettel és örömmel a szívemben – felajánlhatom Neked, hogy mindnyájan – a Szentháromság iránti szeretetünkben – egyként egyesülhessünk, és hogy majd Veled együtt, szent családként élhessünk majd a Paradicsomban.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 55. imája: Ima a Nagyfigyelmeztetésre való felkészüléshez.

Ó, drága Jézusom, kérlek, nyisd meg Isten minden gyermekének a szívét Nagy Irgalmasságod ajándékára.

Segíts nekik, hogy Isteni Irgalmadat szeretettel és hálával elfogadják.

Tedd őket képessé arra, hogy Színed előtt alázatosakká váljanak, és könyörögjenek bűneik bocsánatáért, hogy így ők is részeseivé válhassanak Dicsőséges Királyságodnak.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 75. imája : Drága Jézus, átadom Neked fájdalmamat.

Jézus, egyesítem fájdalmamat és Szenvedésemet azzal a szenvedéssel, amelyet Kínszenvedésedkor szenvedtél el a Kálvárián.

Minden gyalázást és szóbeli támadást, amelyet elviselek, felajánlok Neked Tövissel való Megkoronázásod tiszteletére. Minden igazságtalan bírálatot, amellyel engem illetnek, felajánlok Neked Pilátus előtti megaláztatásod tiszteletére.

Minden testi gyötrelmet, amelyet mások kezétől szenvedek el, felajánlok Neked Megostorozásod tiszteletére.

Minden sértést, amelyet elviselek, felajánlok Neked szörnyű testi megkínzásod tiszteletére, amikor a Tövissel való Megkoronázáskor kiszúrták a Szemedet.

Minden alkalommal, amikor a Te példádat követve Tanításaidat közvetítem, és amikor a Te Nevedben engem kigúnyolnak, engedd, hogy segítsek Neked a Kálvária felé vezető úton. Segíts nekem, hogy megszabaduljak a büszkeségtől, és sohase féljek bevallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus.

Amikor életem során minden reménytelennek tűnik, segíts nekem bátornak lenni, amikor arra emlékezem, hogy milyen készségesen engedted át Magad, hogy ilyen aljas és kegyetlen módon Keresztre feszítsenek.

Segíts nekem, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, egy igaz katonának Hadseregedben, hogy alázatos és töredelmes szívvel emlékezzek az értem hozott Áldozatodra.

Fogd meg a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan ösztönözhet másokat arra, hogy az azonos gondolkodású lelkek, akik szeretnek Téged, csatlakozzanak Hadseregedhez.

Segíts nekem, hogy elfogadjam a szenvedést, és azt a lelkek megmentéséért ajándékként ajánljam fel Neked az utolsó csatában, a Gonosz zsarnoksága ellen.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 93. imája: A Megtérés Könnycseppjeiért.

Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz a szívemhez.

Egy vagyok Veled. Szeretlek Téged. Nagyra értékellek Téged.

Engedd, hogy érezzem Szeretetedet. Engedd, hogy érezzem Fájdalmadat. Engedd, hogy érezzem Jelenlétedet.

Add meg nekem az Alázat Kegyelmét, hogy méltó lehessek a Mennyei Királysághoz hasonló földi Királyságodra.

Add meg nekem a Megtérés Könnyeit, hogy mint igaz tanítványod, őszintén felajánljam magam neked; hogy segítsem Küldetésedben minden egyes lélek megmentését a Földön, mielőtt újra eljössz ítélni élőket és holtakat.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 105. imája : Ima mások megtéréséért.

Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való Szeretetemmel kérlek, fogadd el lelkemet, hogy összhangban legyen Veled.

Vedd lelkemet, borítsd be Szentlelkeddel és segíts nekem, hogy ezen ima által megmeneküljenek mindazok, akikkel kapcsolatba kerülök.

Szent Irgalmaddal árassz el minden lelket, akikkel csak találkozom, és kínáld fel számukra az üdvösséget, melyre szükségük van ahhoz, hogy belépjenek Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kérésemet és Irgalmasságod által mentsd meg minden ember lelkét.

Ámen.

Keresztes Imahadjárat 131. imája :Az Irgalmasság Imája.


Ó, Üdvösségnek drága Anyja, kérlek, kérd meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt és az utolsó Napon részesítse Irgalomban (a nevek felsorolása), még mielőtt Fiad Színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy valamennyien megmeneküljenek, és élvezzék az Örök Élet gyümölcseit.

Védelmezd őket minden nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy megmutassa nekik az Ő jelenlétét, hogy megkapják a lélek békéjét, és hogy nagy Kegyelmeket nyerjenek el.

Ámen.


Keresztes Imahadjárat 132. imája: Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.


Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadseregének, hogy ellene mondjunk a Sátánnak. Kérünk téged, hogy tipord el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt ettől a Küldetéstől, hogy megmenthessük a lelkeket.

Ámen.