a Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja ezen Szent Üzeneteim hitelességét, melyet a világnak adok. Készülj fel a Nagyfigyelmeztetésre és mondd meg a családodnak és gyermekeidnek, hogy mondjanak el egy rövid imát, bűneik bocsánatáért. „Ó, Jézusom, tarts erőben engem nagy Irgalmasságod megpróbáltatásának ideje alatt. Add meg nekem azt a kegyelmet, melyre szükségem van, hogy kicsi lehessek Szemeidben. Nyisd meg a szemem az örök üdvösség ígéretének igazságára. Bocsásd meg bűneimet, mutasd meg nekem Szereteted és barátságod kezét. Helyezz engem a Szentcsalád karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk. Szeretlek Jézus, és a mai naptól kezdve megígérem, hogy Szent Szavadat félelem nélkül a szívemben és lelkem tisztaságával örökkön örökké hirdetni fogom. Ámen.”

sok gyűlölet középpontja leszel, és sokan, beleértve a papokat is Egyházamon belül, megpróbálnak tönkretenni téged.

Ugyanez lesz érvényes azokra is, akik Üzeneteimet terjesztik. Mint az Igazság hordozóit, szóban őket is támadni fogják. Ez az az idő, amikor meg kell maradnotok magatoknak, és egyszerűen tovább kell tennetek azt, ami szükséges annak biztosítására, hogy a lehető legtöbben hozzáférést kapjanak ezekhez az üzenetekhez.

Amint Szent Szavam sok sarokba eljut, a harag is el fog mélyülni ellene. Amikor az Üzeneteket szálakra szedik, és egyes esetekben eretnekségnek nyilvánítják azokat, nektek továbbra is tevékenykednetek kell. Maradjatok együtt és ne hallgassatok a mérget szóró szónoklatokra, melyeket rátok vetnek.

Maradjatok erősek és bátrak. Maradjatok Mellettem, amint ezen az úton a Kálvária felé haladunk. Ne essetek tévedésbe, mert ez a nehéz küldetés meg volt jövendölve, és ez közületek sokak számára nagyon nehéz lesz.

Megáldalak mindnyájatokat, és egyben figyelmeztetlek is benneteket, hogy nem szabad nyugtalankodnotok, amikor a támadások egyre hevesebbek lesznek. Az Én Szent Szavam miatt van az, hogy oly sok gyűlöletet fognak mutatni. Ez az ára annak, amit a lelkek üdvösségéért fizetni kell, beleértve azokat is, akik a legjobban gyötörnek benneteket.