Rózsafüzérem imádkozása nemzeteket menthet meg.

Gyermekeimnek sohasem szabad elfelejteniük, hogy a Szent Rózsafüzérnek milyen nagy ereje van, mert ez az ima olyan erős, hogy a Csalót teljesen ártalmatlanná teszi. Ő nem tud ártani neked, sem pedig családodnak, ha naponta imádkozod azt.

Kérlek, kérd meg gyermekeimet, hogy a mai naptól kezdve minden nap imádkozzák a Rózsafüzért, hogy mind családjuk, mind pedig a közösségük védelemben részesüljön.

A Rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz azon tervei ellen, melyekkel mindent tönkre akar tenni, amit csak tud, ezekben a számára utolsó napokban.

Soha ne becsüljétek alá azokat a hazugságokat, melyeket az emberek agyában elültet, azért, hogy gyermekeimet elfordítsa az igazságtól.

Amikor a Nagyfigyelmeztetés fel fogja ébreszteni őket, sokan meg fognak rémülni. Azoknak, akik félni fognak a következőket mondom:

Legyetek hálásak, hogy fel letettek ébresztve a sötétségből.

Örvendjetek, hogy Irgalmasságom világossága meg lesz mutatva nektek. Ha ezt fájdalmasnak találnátok, akkor könyörögve kérlek benneteket, hogy ezt a megtisztulást alázattal viseljétek el, mert tisztulás nélkül nem lenne részetek az örök életben, pedig ez a ti jogotok.

Imádkozzatok Hozzám, hogy ezekben a nehéz pillanatokban segítsek nektek, és Én fel foglak emelni benneteket, megadván azt az erőt, melyre szükségetek lesz.

Amennyibe Irgalmasságom kezét visszautasítjátok, csak kevés idő lesz nektek adva a megtérésre.

Mindenfajta Irgalomban fognak részesülni azok, akik nem szeretik Mennyei Atyámat, de tudnotok kell, hogy türelme már a végéhez közeledik.

Irgalmasságomnak egy nagy cselekedetében fogtok részesülni, rajtatok fog múlni, hogy alázatossá váljatok és irgalomért könyörögjetek. Erre nem lehet kényszeríteni benneteket.Csak egyetlen Igazság létezhet, az Igazság, amelyet Atyám határozott meg, kezdettől fogva.

ne féljetek Krisztus Ígéreteitől, mert azok lesznek a ti megmentő tényezőitek. Fiam, Jézus Krisztus, jelen van köztetek, és ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket, vagy eltávolodni tőletek. Ígérete, hogy megmenti a világot, be fog teljesedni, mivel ez Örök Atyám Akarata.

Tudnotok kell, hogy Isten Akarata leküzdhetetlen, és nem számít, hogy milyen nagyok az elétek gördített akadályok, Isten, az Ő Istensége által össze fogja zúzni ellenségeit. Hálát kell adnotok tehát a Legmagasságosabb Istennek az Életért, amelyet egyetlen Fia, Jézus Krisztus által adott az emberiségnek. Ha nem lett volna Fiam születése és az Ő Keresztre feszítése, nem jött volna létre az Új Szövetség sem, hogy dicsőséges életet hozzon nektek, mely rátok vár, ha úgy döntötök, hogy elfogadjátok azt.