1. Akit te Szent Szűz a Lélektől fogantál .(Lk 1.26-38 ; Mt 1.18-25)

Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten Anyjának szent nevét viseli! Megdicsőített amikor szeplőtelen méhébe fogadott engem, a tiszta Bárányt, és szentélyt készített a Szentély számára. Jöjj és énekelj új éneket az ő tiszteletére! Tisztelje minden ember a Földön az ő Szeplőtelen Szívét, az oltárt, amelyben fogantattam és Isten-emberré is váltam.[…] Azon a napon, amikor a Szentlélek által szűzi méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében... (1996 III 25) Amikor én, az Isten, leszálltam, hogy fogantassam a Szentlélek által és megszülessek Szűz Máriától, akkor az én mennyországomba jöttem le. Leszálltam az egyik égből a másikba. Elhagytam az egyik trónt, hogy a másikat elfoglaljam. (1996 IV 3)

2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál (Lk 1.39-55).

…Ma is éppen úgy van, mint tegnap, hogy amikor a legtisztább szeretet keresztülhalad a Földön angyalaim kíséretében - akiknek szeme, Atyám remekművének szépségén álmélkodva szüntelenül csodálja a csodálatost , a szüzek közül a legszentebbet - szeretettel közbenjár értetek és válaszol kéréseitekre. […] énekelj új himnuszt a Szentháromság himnuszának! Énekelj és mondd: "Fivéreim, nővéreim jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a kegyelmek kegyelmének palástja! Jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a Királynő világossága! Jöjjetek, hadd árnyékozzon be bennünket ő, akit a Szentlélek árnyékozott be!" […] Jöjjetek őhozzá, az áldotthoz, aki azzal nyilvánítja ki anyai szeretetét gyermekei iránt, hogy megmutatja nekik a mennyekbe vezető utat. (1996 III 25)


3. Aki te Szent Szűz a világra szültél (Mt 2.1-12 ; Lk 2.1-20).

Nagy szeretetemben ma Édesanyám Szívét szeretném nektek megmutatni.. […] akkor majd megérted barátom, hogy mi az erény, és miképpen lettem én, az Isten, ebben az erényes szűzi Szívben Isten-emberré. Meglátod akkor Megváltód Édesanyját, a próféták Anyját, a diadal Anyját, a határtalan kegyelem Anyját, az egyedüli megváltás Anyját... […] ugyanakkor a mennyben az égi seregek nagy sokasága énekelve dicsérte az Istent: "Dicsőség Istennek a magasságos mennyben, és békesség az embereknek, akik kegyeinek örvendenek." (1996 III 25)   A szüzek Szűzét, a legszentebbet, az én Édesanyámat a mennyben továbbra is és mindörökké az én Édesanyámnak nevezik. (1996 IV 3)   Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten Anyjának szent nevét viseli! (1996 III 25)


4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál (Lk 2.22-38).

Hogyan tagadhatnék meg bármely kérést e szívtől, amely Királyotokat a világra hozta? […] Kelj fel és emeld szemedet az ő Szívének ragyogó látványára, amelyet oly sok próféta szeretett volna látni életében, de nem látta. […] Nem hallottad, hogy eljönnek a népek az ő világosságához, és hogy eljönnek a királyok az ő hajnali fényéhez, amikor végül majd diadalt arat az ő Szíve az én Szívemmel együtt? Misztérium ez a szívében gazdagnak, de várva várt áldás a szegénynek és alázatosnak... […] jöjjetek Megváltótok Társmegváltójához, aki felajánlotta, hogy az ő szeretettől égő Szívét is szúrják keresztül értetek. (1996 III 25)


5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál (Lk 2.40-51)

Nem vettétek észre, miként hirdeti nektek Szeplőtelen Szíve az én Szavamat és miként készíti elő országomat? Nem vettétek észre, hogyan készíti elő áldott Édesanyátok Szíve gyermekeit és alakítja Szívével szívüket, hogy mindenki kész legyen országomra? Nem vettétek észre, miként tökéletesít benneteket számomra Szívében az ő kincstárából? Megadtam az ég és Föld Királynője Szívének a Bölcsesség minden kincsét, és ebből a kincstárból adja bőségesen kegyelmeit, hogy kiemeljen benneteket a sötétség hatalmából, hogy szentekké, apostolokká és nagy harcosokká tegyen benneteket, hogy csatlakozzatok hozzá a ti időtöknek ebben a nagy harcában. Az ég Királynője anyai szeretetében minden módon azt keresi, hogy elnyerje számotokra a szabadságot, hogy a mennybe jussatok. (1996 IV 3)