A ti időtök Angyalai

Ma emlékezzetek meg Gábor, Rafael és Mihály Arkangyalok ünnepéről.

Ők a ti időtök Angyalai.

Ők a megtisztulás és a nagy gyötrelem befejező idejének az Angyalai.

Ők a ti időtök Angyalai.

Egy különleges feladat rájuk van bízva a megpróbáltatás és a nagy büntetés időszakában.

Övék a feladat, hogy megmentsék az Isten népét, összegyűjtsék a Föld minden részéről azokat, akik arra hivatottak, hogy a kis maradék részét képezzék, amely hűséges fog maradni Istenhez, Szeplőtelen Szívem biztos menedékében.

Ők a ti időtök Angyalai.

Az angyalok azok, akik kinyilatkoztatják nektek a lepecsételt Könyvben leírt utolsó eseményeket.

– Mihály Arkangyalra bízták a feladatot, hogy harcra vezesse az Angyalok és az én hűséges fiaim seregét a Sátán, a gonoszság, a sátáni szabadkőművesség hatalmai ellen, akik már világviszonylatban egy nagy hatalomban szerveződtek, hogy Istennel és Krisztusával szembeszálljanak.

Szent Mihály közbe fog lépni mindenekelőtt azért, hogy megküzdjön az ősi ellenséggel, Luciferrel, aki a végső időkben meg fog jelenni az Antikrisztus minden sötét erejével.

Az ő feladata, hogy küzdjön ellene és legyőzze, elűzze őt a sötétség és a tűz birodalmába, felajánlva mennyei Édesanyátoknak azt a láncot, amellyel megkötözheti és azt a kulcsot, amellyel a mélység kapuját bezárhatja, hogy onnan többé ne tudjon kijönni és ártani a világban.

– Rafael Arkangyalra bízták a missziót, hogy mennyei orvosként vegyen részt a nagy harcban, hogy segítsen nektek, és meggyógyítsa mindazokat, akiket megütöttek és megsebesítettek.

Mint ahogyan Tóbiásnak visszaadta a látást, úgy sok millió szegény fiamnak, akik a bűnöktől, tévedésektől és a ti napjaitok nagy sötétségétől vakká váltak, odaajándékozza a látást, hogy újra hihessenek, és újra szemlélhessék az Igazság isteni ragyogását.

– Gábor Arkangyalra bízták a nagy küldetést, hogy hirdesse Jézus dicsőséges visszatérését, aki megalapítja országát a világban.

Ahogyan tőle jött Fiam világba való első eljövetelének az égi hirdetése, úgy ismét ő lesz Jézus dicsőséges második eljövetelének tündöklő hírnöke.

Ez a második eljövetel hatalomban és fényben fog megérkezni Jézussal, aki az ég felhőin, az Ő istenségének a ragyogásában jelenik meg, hogy mindent Maga alá vessen.

Így az egész teremtett világmindenség számára meg fog jelenni Fiam, Jézus isteni hatalma.

Gábor Arkangyalnak, akit „Isten erősségének” hívnak, adták a feladatot, hogy mindenkinek hirdesse Isten hatalma erejével Jézus közeli visszatérését.

Ezért ma felhívlak titeket, hogy tiszteljétek őket, imádkozzatok hozzájuk, és hívjátok ennek a három Arkangyalnak a segítségét, akik hivatva vannak, hogy végrehajtsák ezt a nagy küldetést a nagy gyötrelmek befejező időszakában, és bevigyenek benneteket a végső események szívébe, hogy azokat bizalommal és nagy reménnyel éljétek meg.Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/a-buntetesekrol-garabandal-akita-la-salette/