Heede (1937 – 1940)

 

Heede, Németország nyugati részén terül el, Hollandiával határos. Először 1937. November 1 én jelent meg itt a Szűzanya négy kislánynak (Anni, Grete, Maria, és Susi).

A gyermekek számos üzenetet kaptak a Szűzanyától, többek között az előttünk álló büntetésekről is:

„Hideg téli hónap éjszakáján jövök a bűnös Földre nagy mennydörgésben. Meleg téli szél előzi meg ezt a rossz időt. Iszonyatos lökések morzsolják szét a Földet. Tűzvörös felhőkből villámok gyújtanak fel és égetnek hamuvá mindent, amit a bűn megfertőzött. Mérges gázok és kén fojt meg mindent, mert gázzal lesz tele a levegő, és örvénylő rombolás ragadja el a büszke építményeket. Az emberi nemnek meg kell tudnia, hogy egy Akarat van, ami fölötte áll minden emberi akaratnak: ez Isten akarata!

Amikor majd a pokol az igazakra tör, és borzalmas ijesztéssel akarja őket megsemmisíteni, el ne felejtsétek, hogy gondolok rátok! Éppen ezért jelt adok, hogy tudjátok ítéletem kezdetét. Ha hideg téli éjszakán mennydörgés dübörög végig a Földön úgy, hogy a hegyek is beleremegnek, akkor gyorsan zárjatok be minden ajtót, ablakot, függönyözzetek le minden kilátást, ne lássa kíváncsi tekintet a történésnek ezt a borzalmát, mert szent az Úr haragja, és ekkor tisztítja meg a Földet érettetek, hűséges nyájam!

Meneküljetek legszentebb Anyám oltalma alá! Legyetek bizalmatlanok azok iránt, miket látni és hallani fogtok, mert mindez a pokol vakító műve, de nektek nem árthat! Bízzatok szeretetemben, és ne kételkedjetek! Mennél jobban bíztok bennem, annál áttörhetetlenebb lesz az a védőbástya, amellyel körülveszlek benneteket! Harcoljatok a lelkekért, ajánljátok fel megpróbáltatásaitokat, küzdelmeiteket Szívem kedvenceiért, a megtévedt papokért, hogy az utolsó pillanatban megadhassam nekik a tökéletes bánat kegyelmét. Szeretetem lesz jutalmatok! Tartsatok ki! Egy éjszaka és egy nap, még egy éjjel és még egy nap tart a csapás! A rákövetkező éjszaka nyugalma feloldja az ijedt feszültséget, és a megvirradó reggelen ismét kisüt a nap és a hosszú sötétség után újra árasztja fényét és melegét. Akkor majd alázatos hittel vegyétek az új életet, és éljetek békében és szeretetben! Addig azonban ne sajnáljátok az áldozatokat, mert ennek nyomán sarjad majd ez a vetés, nő fel az Istennek tetsző nemzedék.

Külön is szólok hozzátok, alázatos lelkek! Kérlek benneteket, adjátok nekem egész éneteket. Főleg akaratotokat, áldozatul másokért, testvéreitekért! Nem kíméllek meg benneteket a szenvedéstől és megpróbáltatástól, legyetek bátrak, tanaim rettenthetetlen terjesztői. A világ eszelős bolondoknak tart majd benneteket, megkísérli Egyházam elpusztítását, és megkínoz majd benneteket a tévedésbeejtéssel, a hamis meggyőzéssel. A pokol rászedése beszél majd belőlük és a szentnek látszó ravaszság. Álljatok ellen, ne higgyetek, küzdjetek alázattal, hallgatással, imával és kötelességteljesítéssel. Legyetek részvéttel megtévesztett testvéreitekkel szemben. Viseljétek el a sebeket, ütéseket, ahogyan én is elviseltem. Engedjétek magatokat megfeszíteni testvéreitekért, hogy az Ég kiengesztelődjék, és mindenki megtérjen! Forduljatok Szent Szívemhez, az irgalom forrásához, Anyámhoz, a kegyelmek Anyjához, hogy a kikerülhetetlen ítélet a pokol felett aratott győzelem legyen, és az ítéletet végrehajtó angyalaim a halálra szántakat megtért nyájként vezessék haza a Paradicsom dicsőségébe!

 Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/a-buntetesekrol-garabandal-akita-la-salette/